Аспірантура


На кафедрі інформаційно-телекомунікаційних технологій і систем  здійснюється підготовка докторів філософії (pHD) за спеціальностями:

151 «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології»

Основним завданням аспірантури є підготовка фахівців вищої кваліфікації докторів філософії за освітньо-науковою програмою «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології» здатних працювати в нафтогазовій та інших галузях промисловості, наукових установах та у вищій школі, які  будуть вирішувати комплексні проблеми та науково-технічні задачі з використанням фундаментальних та спеціальних прикладних методів систем автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій; проводити самостійні наукові дослідження та здійснювати науково-педагогічну діяльність. Проєкт ОПП.

152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»

Основним завданням аспірантури є підготовка фахівців вищої кваліфікації докторів філософії за освітньо-науковою програмою «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» здатних працювати як в нафтогазовій так і інших галузях промисловості, наукових установах та у вищій школі, які  будуть вирішувати комплексні проблеми та науково-технічні задачі зі створення та метрологічного забезпечення інформаційно-вимірювальних комплексів, нормативного та приладового забезпечення процесів калібрування засобів вимірювальної техніки, контролю якості та оцінки відповідності продукції, а також проводити самостійні наукові дослідження та здійснювати науково-педагогічну діяльність. Проєкт ОПП.

Планування, організацію та контроль підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в університеті здійснює Відділ аспірантури та докторантури.

Набір до аспірантури Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу за спеціальністю 151 – Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології і 152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка проводиться відповідно до встановлених правил прийому

Наукові напрямки кафедри в рамках яких формуються теми кандидатських дисертацій.

1. За спеціальністю 151 – Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

  «Наукові засади побудови розподілених багаторівневих систем (РБРС) контролю, управління та діагностування технологічними об’єктами і процесами (включаючи геоінформаційні системи) на базі новітніх комп’ютерно-інтегрованих технологій та промислового Інтернет речей» (№ держ. бюдж. теми 0121U113500. Термін виконання 2021- 2024 роки.

Перелік затверджених тем дисертаційних робіт здобувачів наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 151 – Автоматизація та компютерно-інтегровані технології.

Науковий керівник, д.т.н., професор Заміховський Л.М.

1. Шатан Максим Вікторович

   Тема: «Інтелектуалізації процесу механізованого видобутку нафти за допомогою ШГНУ» (протокол № 09/592 від 31.10. 2018 року)

   Зарахування в аспірантуру з 01.10.2018 року до 30.09.2022 року на денну форму за держзамовленням (наказ № 53/14 від 20.09.2018 року)

2. Ольховський Андрій Олегович

   Тема: «Автоматизована система діагностування газоперекачувальних агрегатів на засадах хмарних технологій» (протокол № 09/592 від 31.10. 2018 року)

   Зарахування в аспірантуру з 01.10.2018 року до 30.09.2022 року на денну форму за держзамовленням (наказ № 53/14 від 20.09.2018 року)

3. Боднарук Василь Миколайович

   Тема: «Методи і автоматизована система діагностування стану долота в процесі буріння свердловин» (протокол № 09/592 від 31.10. 2018 року)

   Зарахування в аспірантуру з 01.10.2018 року до 30.09.2022 року на заочну форму платну форму (наказ № 52/14 від 20.09.2018 року)

Науковий керівник, к.т.н., доцент Николайчук М.Я.

4. Духович Олег Русланович

   Тема: «Автоматизована система керування процесом механізованого видобутку нафти за допомогою ШГНУ з врахуванням її технічного стану» (протокол № 09/615 від 03.11.2020 року)

   Зарахування в аспірантуру з 01.10.2020 року до 30.09.2024 року на заочну платну форму навчання (наказ № 52/14 від 12.09.2020 року)

5. Кулій Владислав Тарасович

   Тема: «Метод і розподілена система контролю вібраційного стану бурильної колони в процесі буріння свердловин» (протокол № 03/609 від 21.05.2020 року)

   Зарахування в аспірантуру з 01.04.2020 року до 31.03.2024 року на заочну платну форму навчання (наказ № 21/14 від 31.03.2020 року)

2. За спеціальністю 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

«Методологічні засади побудови інформаційно-телекомунікаційних систем обліку енергії на основі теоретико-експериментальних досліджень калорійності та якості енергоносіїв в побутовій сфері» (№ держ. бюдж. теми 0120U104232). Термін виконання 2020-2022 роки.

Перелік затверджених тем дисертаційних робіт здобувачів наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка:

1. Кузь Галина Михайлівна

   Тема: « (Методи моделювання інтегрального показника якості енергоносіїв у побутовій сфері» (протокол № 10/604 від 30 жовтня 2019 року)

   Зарахування в аспірантуру з 01.04.2020 року до 31.03.2024 року на денну форму за держзамовленням (наказ № 21/14 від 31.03.2020 року)

2. Шульга Віталій Анатолійович

   Тема: «Метод та пристрій вимірювання енергії природного газу» (протокол № 03/609 від 21 травня 2020 року)

   Зарахування в аспірантуру з 01.10.2019 року до 30.09.2023 року на заочну платну форму навчання (наказ № 21/14 від 31.03.2020 року

 

КЕРІВНИК АСПІРАНТУРИ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ
151 - "АВТОМАТИЗАЦІЯ І КОМП'ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ"
152 – МЕТРОЛОГІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА
КЕРІВНИК АСПІРАНТУРИ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ
151 - "АВТОМАТИЗАЦІЯ І КОМП'ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ"

НАУКОВА ШКОЛА

«ДІАГНОСТИКА ТА СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ТЕХНІЦІ І СОЦІУМІ»

Заміховський Леонід Михайлович – керівник наукової школи, завідувач кафедри інформаційно-телекомунікаційних технологій і систем, д.т.н., професор, академік Української нафтогазової академії, академік, керівник Прикарпатського регіонального відділення Української технологічної академії. /ознайомитись.../

 

Відеоматеріали "В допомогу авторамвидавництва ПП "Технологічний центр":

Робота з БД "Scopus". Адреса доступу до БД "Scopus"https://www.scopus.com

Робота з "Web of Science". Адреса доступу до БД Web of Science: http://webofknowledge.com

ПОЛОЖЕННЯ про академічну доброчесність працівників та здобувачів вищої освіти ІФНТУНГ

Декларація про дотримання академічної доброчесності учасником освітнього процесу ІФНТУНГ

Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти ІФНТУНГ

Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності

До питання уникнення проблем і помилок у практиках забезпечення академічної доброчесності   (Лист МОН № 1/9-263 від 20 травня 2020 року)

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти: https://naqa.gov.ua/академічна-доброчесність/

SAIUP-Проєкт сприяння академічній доброчесності в Україні – https://saiup.org.ua/

Вебінари “Академічна доброчесність” – (інформацію взято з сайту https://academiq.org.ua/vebinari-akademichna-dobrochesnist/)

Інформаційні бюлетені "Академічна доброчесність" (інформацію взято з сайту https://saiup.org.ua)

Онлайн курси "Академічна доброчесність"

Пам'ятка здобувачам про академічну доброчесність

Шкала плагіату - Чи я плагіював?