Наукові школи кафедри


Професор Штамбергер Г.А.

  • Роки існування 1970-1988 рр.

Головна концепція: «Кола змiнного струму в геофiзичних вимiрюваннях».

Професор Николайчук Я. М.

  • Роки існування 1990-2000 рр.

Головна концепція: «Теорiя i технiчні засоби формування, передачi i обробки повiдомлень в низових обчислювальних мережах автоматизованих систем».

Професор Бродин І. С.

  • Роки існування 1992-1995 рр.

Головна концепція: «Теорiя і принципи побудови автоматизованих витратовимiрювальних комплексiв для технiчного i метрологiчного забезпечення вимiрювання витрати газу».

Професор Заміховський Л. М.

  • Період заснування 1996р.

Головна концепція: «Діагностика і сучасні інформаційні технології в техніці та соціумі».