Белей Оксана Ігорівна


Белей Оксана Ігорівна
Alma mater

1. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (2009), " Системи управління і автоматики ", магістр.

2. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Інститут післядипломної освіти, " Менеджмент організацій " (2010).

Кваліфікаційний рівень: Інженер-системотехнік, менеджер-економіст
Науковий ступінь: Кандидат технічних наук
Вчене звання: Доцент
Місце роботи, посада: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, доцент кафедри інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем
Навчальна робота
  1. Захист інформації
  2. Цифрова обробка сигналів
  3. Системи управління базами даних
  4. Реляційні та нереляційні бази даних
  5. Комп’ютерні мережі та телекомунікації
Вибрані публікації

1. Zamikhovskii L. M., Oliinyk A. P., Klapoushchak O. I., Shtaiyer L. O. The flood process mathematical modelling an their prediction methods based on static data // Life Science Journal. – 2014. – №11 (8s). – pp. 473-477. ISSN: 1097-8135 (Print) / ISSN: 2372-613X (Online); Impact Factor 2012: 0.165

2. Zamikhovska, O. L., O. I. Klapoushchak and A.Y. Beley, 2014. Development of a monitoring system for flood waters. European Conference on Innovations in Technical and Natural Sciences. 1st International scientific conference (issue February 17, 2014), «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, Vienna, pp: 64-66. ISBN 13 978-3-902986-78-8. 3

3. Заміховська О. Л. Соціологічні аспекти освіти в генезі мережного суспільства / О. Л. Заміховська  // Scientific Journal “ScienceRise” – Харкiв: Технологічний центр, 2015. – №11/1(16) – С. 21-27. ISSN: 2313-6286.

4. Заміховська О. Л. Нижній рівень системи подачі вологи грунтово-рослинному покриву / О. Л. Заміховська, О. І. Клапоущак // Scientific Journal “ScienceRise” – Харкiв: Технологічний центр, 2016. – № 6/2(23) – С. 21-27. ISSN: 2313-6286.

5. Andrij Olijnyk. MODELING OF THE FILTRATION PROCESSES IN A RECTANGULAR AREA SOILS USING THE DARCY / Lidiia Shtaier, Oksana Belei, Rоman Stasyuk, Iryna Yasinetska // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 6 (№ 10(90)), 2017, 24-30. ISSN 1729-3774 (Scopus)

6. Olijnyk A. P. Development of the information system for analysis the parameters of the loading of hydraulic structures / A. P. Olijnyk, О. Y. Mirzoieva, O. I. Belei // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: «Економічні науки». – 2021. – №4. – С. 136–143.

7. Beley О., Zamikhovska O., Stasyuk R. Development of the top level of the automated SCADA system of feeding moisture in the soilvegetative cover // Technology audit and production reserves  № 4/2(36), 2017 – pp. 13-18. ISSN: 2226-3780