Воропаєва Анна Олександрівна


Воропаєва Анна Олександрівна
Alma mater: ДВНЗ «ДонНТУ», 2010
Спеціальність: Телекомунікаційні системи та мережі
Кваліфікаційний рівень: Магістр
Науковий ступінь: Кандидат технічних наук
Вчене звання: Доцент
Місце роботи, посада: Доцент кафедри ІТТС
Наукові інтереси: Системи мобільного зв’язку. Програмно-конфігуровані мережі
Контакти: anna.voropaieva@nung.edu.ua
Навчальна робота

Телекомунікаційні та інформаційні мережі

Системи та мережі передачі даних

Напрямні системи зв`язку

Організація промислових комунікацій

Прикладне програмування в телекомунікаційних системах

Вибрані публікації

1. Воропаєва А.О. Використання SDN-рішень в транспортних мережах операторів зв’язку / А.О. Воропаєва, Г.В. Ступак // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Обчислювальна техніка та автоматизація. – Покровськ: ДонНТУ, 2018. – Випуск 1 (31). – С. 70-77.

2. Воропаєва А.О. Розробка та дослідження моделі програмно-конфігурованої мережі / А.О. Воропаєва, Г.В. Ступак, М.Б. Лурджан // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Обчислювальна техніка та автоматизація. – Покровськ: ДонНТУ, 2019.  – Випуск 1 (32). – С. 71 – 78.

3. Case Study “Automation System for Mine Drainage Unit”, Anna Voropaeva, Hlib Stupak, Victoriya Voropayeva and Valeriі Potsepaiev, 2020 IEEE EUROPEAN TECHNOLOGY & ENGINEERING MANAGEMENT SUMMIT, 5-7 march 2020, Dortmund, Hermany, pp 160-164.

4. Воропаєва А.ОАлгоритм передачі інформації для інфраструктурних комп'ютерно-інтегрованих систем обробки даних / А.ОВоропаєваГ.ВСтупакО.СЖабко // Науковий вісник ДонНТУ. - ПокровськДонНТУ, 2021. – Випуск 1(6)-2(7) – С. 14-23.