Еліяшів Олег Миронович


Еліяшів Олег Миронович
Alma mater: Вища, Чернівецький Національний Університет імені Юрія Федьковича (2010, радіотехніка, магістр радіотехніки)
Науковий ступінь: Кандидат технічних наук, ДК№031886
Місце роботи, посада: доцент кафедри інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем
Наукові інтереси: Електронні компоненти, системи управління, електроніка і мікросхемотехніка
Контакти: oleh.yeliiashiv@nung.edu.ua
Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

1. Електроні компоненти телекомунікаційних систем
2. Периферійні пристрої
3. Основи схемотехніки

Наукова діяльність

Участь у розробці, впровадженні та супроводі більше 10-ти програмних продуктів на web-ресурсах

Вибрані публікації

1. Eliiashiv O. Software implementation of multi-user text messaging system using logistic map/ O. Eliiashiv, L. Politanskii, N. Hladun, R.Politanskii // Eastern European Scientific Journal –2014. -№3.-P 238-243
2. Еліяшів О.М. Багатокористувальницька система зв’язку з використанням хаотичної частотної модуляції /Л.Ф. Політанський,
М.Я. Кушнір, Р.Л. Політанський, О.М. Еліяшів, О.О. Невельський, С.В. Величко // Східно-Європейський журнал передових технологій.- 2010. –№ 1/5(43).-С.44-47.
3. Еліяшів О.М. Дослідження властивостей нелінійного елемента передавача хаотичної системи зв’язку /О.М. Еліяшів, В.Б. Русин, Л.Ф. Політанський, М.Я. Кушнір, Р.Л. Політанський //Радиоэлектроника и информатика.-2011.-№2(53).-С.12-16.
4. Элияшив О.М. Непрерывная и импульсная синхронизация работы генераторов Чуа / О.М. Элияшив, С.Д. Галюк, Л.Ф. Политанский, Н.Я. Кушнир, В.С. Танасюк // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – 2012.-№1.-С.22-27.
5. Элияшив О.М. Хаотическое маскирование сигналов с использованием генератора на базе системы Лю /П.В. Иванюк, Л.Ф.
Политанский, Р.Л. Политанский, О.М. Элияшив //Технология и конструирование в электронной аппаратуре. -2012.-№2.-С.12-16.
6. Элияшив О.М. Безындуктивные генераторы хаотических колебаний по схеме Чуа/П.В. Иванюк, Л.Ф. Политанский,
Р.Л.Политанский, О.М.Элияшив// Технология и конструирование в электронной аппаратуре. -2012.-№3.-С.3-11.
7. Еліяшів О.М. Генератор гіперхаотичних коливань на основі схеми Чуа/О.М. Еліяшів, С.М. Храпко, Л.Ф. Політанський//Фізика.
Електроніка Вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.-2011.-Том1Випуск1.-С.52-57.