Заміховська Олена Леонідівна


Заміховська Олена Леонідівна
Alma mater: Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу, спеціальність "Технологія машинобудування", "Системи управління та автоматики"
Кваліфікаційний рівень: інженер-механік, інженер-системотехнік
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент
Місце роботи, посада: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, доцент кафедри інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем

Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

 1. Комп’ютерні мережі
 2. Телекомунікаційні та інформаційні мережі
 3. Основи наукових досліджень
 4. Управління проектами

Вибрані публікації

2020 рік

 1. M. Gorbiychuk, O. Zamikhovska, L. Zamikhovskiy, V. Pavlyk. Development method forestimating the technical condition of gas pumping units by their accelera-ting characteristic. - Eastern-European Journal of Enterprise Technologies.. - № 3/2 (105). - 2020. - c. 48 – 57 (Фахове видання, Scopus)
 2. Заміховський Л.М. Удосконалення системи автоматичного управління газоперекачувальними агрегатами з врахуванням їх технічного стану [Текст] / Л.М. Заміховський, О.Л. Заміховська, Н.І. Іванюк, В.В. Павлик // Нафтогазова енергетика. – 2020. - № 2(34). – С. 84-95(Фахове видання) DOI: 10.31471/1993-9868-2020-2(34)-84-95
 3. Заміховський Л.М. Методика контролю технічного стану газоперекачувального агрегату ГТК-25і в процесі експлуатації [Текст] / Л.М. Заміховський, О.Л. Заміховська, В.В. Павлик //Науковий вісник ІФНТУНГ. – 2020. - № 2(49). – С. 106-116(Фахове видання) DOI:  10.31471/1993-9965-2020-2(49)-106-116

2021 рік

 1. Zamikhovskiy L.,Zamikhovska O.,Pavlyk V. Reseach of the characteristics of acousticprocesses using wavelet transformation for detecting  a diagnostic sign of the  technical state of gas pumping units. -  TECHNOLOGY AUDIT AND PRODUCTION RESERVES, 2021. - № 1/2(57). - P. 6-12. DOI: 10.15587/2706-5448.2021.224432 (Фахове видання, Index Copernicus)
 2. Zamikhovsky, L., Zamikhovska, O., Ivanyuk, N. (2021). Trends in the development of methods for diagnostics of the technical state of the blades of gas-pumping units, ScienceRise. - 1(72). – P. 33–40. DOI:10.21303/2313-8416.2021.001678( Index Copernicus)
 3. Kozlenko, M., Zamikhovska, O., Zamikhovskyi, L. (2021). Software implemented fault diagnosis of natural gas pumping unit based on feedforward neural network. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2 (2 (110)), 99–109. doi:https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.229859(Фахове видання, Scopus)
 4. Leonid Zamikhovskyi, Olena Zamikhovska, Mykola Nykolaychuk, Ivan Levitskyi Trends in the development of systems for monitoring the stateof water bodies and the development of a Geo-information system Dniester on the basis of an industrial ІоТ. Підводні технології: промислова та цивільна інженерія, - Вип.11(2021), - С. 67-77(Фахове видання)