Левицький Іван Теодорович


Левицький Іван Теодорович
Alma mater: Вища, ІФНТУНГ, магістр "Системи управління і автоматики"
Кваліфікаційний рівень

1. 2014-2017 р.р. - учасник міжнародного проекту «Trainings in Automation Technology for Ukraine» 544010-TEMPUS-1-2013-1-DE-
TEMPUS-JPHES.
2. З 2016 року - учасник міжнародної освітньої програми «Освітня мережа Edu.NET» компанії «Phoenix Contact» (Німеччина).
3. Сертифікат Викладача-Експерта ТАТУ (Тренінги по автоматизованим технологіям для України) м. Одеса, Україна, 22.06.2017 р.
4. Асоціація Підприємств Промислової Автоматизації України.
5. Участь у розробці, впровадженні та супроводі більше 10-ти проектів на підприємствах нафтогазовидобувної, переробної, хімічної, деревообробної та комунальної галузей.

Науковий ступінь: Кандидат технічних наук
Місце роботи, посада: асистент кафедри інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем
Наукові інтереси: Автоматизація технологічних процесів, системи управління, електроніка і мікросхемотехніка, мікроконтролери
Контакти: ivan.levytskyi@nung.edu.ua
Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

1. Електроніка і мікросхемотехніка
2. Периферійні пристрої
3. Електронне документування проектних рішень

Наукова діяльність

Ідентифікатор ORCID: spie.org/profile/Ivan.Levytskyi-4084581

Вибрані публікації

1. TEMPUS. TATU Study Book. Trainings in Automation Technology for Ukraine. Christian Madritsch, Wolfgang Werth (Editors) and others. June 9, 2017 (978-3-9504443-0-8). – 2017. – 211 р.

2. Development of control system of metallic inclusions in granular materials based on the method of scanning signal. Leonid M.
Zamihovskyi, Ivan T. Levytskyi, Konrad Gromaszekb, Saule Smailovac, Ardak Akhmetovad, Azhar Sagymbekovab //SPIE 10031,
Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2016, 100310H (28 September 2016); doi: 10.1117/12.2249200
3. Разработка аппаратной части системы контроля металлических включений в сыпучем сырье на базе метода сканируещого сигнала// Науковий журнал «ScienceRise» №3/2(8) - 2015. c.78, м. Харків.
4. Заміховський Л.М., Левицький І.Т., Євчук О.В. Спосіб локалізації та ідентифікації металовключень у сировині на
стрічковому конвеєрі та система для його реалізації // МПК (2014.01) B07B 15/00, UA № 106959, опубл. 27.10.2014 Бюл. №20.
5. Заміховський Л.М., Левицький І. Т. Система керування механізмом видалення металевих включень в умовах виробництва
керамічної цегли [Текст] / Л.М. Заміховський, І.Т. Левицький // Summer InfoCom 2017: Матеріали IV Міжнародної науково-
практичної конференції, м. Київ, 1-2 червня 2017 . – К.: Вид-во ТОВ «Інжиніринг», 2017. – С. 71-72.
6. Leonid Zamikhovskiy, Ivan Levitsky – Computer modeling of the scanning signal to detect metallic inclusions in raw materials. - The
second joint international conference STED2017 and IIS 2017, which will take place in Banja Luka on 02 - 03 November 2017, Bosnia and Herzegovina