Мірзоєва Олександра Юріївна


Мірзоєва Олександра Юріївна
Alma mater

Вища:
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (2014), "Комп'ютеризовані системи управління та автоматика", магістр.
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Інститут післядипломної освіти, "Фінанси підприємства" (2015).

Кваліфікаційний рівень: Відповідальний секретар приймальної комісії від Інституту інформаційних технологій.

Наявність сертифікату рівня знань англійської мови В2.

Місце роботи, посада: асистент кафедри ІТТС ІФНТУНГ
Наукові інтереси: контроль еколого-технічного стану ГПА
Контакти: oleksandra.mirzoieva@nung.edu.ua
Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

1. Технології розробки програмного забезпечення

2. Комп’ютерні мережі

3. Комп’ютерні мережі та телекомунікації

4. Управління проектами

Вибрані публікації

1. Zamikhovsky L. M., Ivanyuk N. I., Mirzoieva O. Yu., Pavlyk V. V. A Complex approach to the development of methods of control and
diagnosis of the technical condition of gas pumping units. The 10th International scientific and practical conference “Dynamics of the
development of world science” (June 10-12, 2020) Perfect Publishing, Vancouver, Canada. 2020. 215-225 p.

2. Мірзоєва О. Ю, Теоретичні передумови створення нижнього рівня системи контролю шкідливих викидів з камери згоряння ГПА. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку науки», 26-27 травня 2017 року, м. Харків.-2017.

3. Мірзоєва О. Ю. Аналіз впливу роботи газоперекачувального агрегату на навколишнє середовище. Матеріали Всеукраїнського семінару «Сучасні інформаційні технології в дистанційній освіті», 25-26 травня 2017 року, м. Івано-Франківсь.-2017.

4. Мірзоєва О. Ю. Газоперекачувальний агрегат як об’єкт екологічного контролю. Матеріали Міждисциплінарної науково-практичної конференції «Форсайт (foresight): наукове передбачення, стратегії і управління», Київ, 28 липня 2017 року, м. Київ.-2017.

5. Мірзоєва О. Ю. Аналіз причин та факторів, що призводять до виникнення дефектів у камері згоряння газоперекачувального агрегату. Матеріали 4 Міжнародної наукової конференції «Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах» (ВКДТС-2017), м. Вінниця.-2017.

6. Мірзоєва О. Ю. Діагностування концентрації шкідливо-небезпечних речовин у викидах компресорних станцій. Збірник наукових праць 6 Міжнародної міжвузівської школи-семінару «Методи і засоби діагностики в техніці та соціумі (МІЗД ТС – 2018)», м. Івано-Франківськ.-2018;