Паньків Христина Василівна


Паньків Христина Василівна
Alma mater

1. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (2004),  "Системи управління і автоматики", магістр. Диплом з відзнакою№ ВА 5688107від 30.06.2004

2. Інститут післядипломної освіти Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (2005), "Облік і аудит", спеціаліст.  Диплом  ДСК №041714 від 28.03.2005р.

Кваліфікаційний рівень: З 2004 р. працювала в ІФНТУНГ на посаді асистента кафедри. З 2013 р. – доцент кафедри ІТТС.
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент
Місце роботи, посада: доцент кафедри ІТТС
Наукові інтереси: визначення напружено-деформованого стану об’єктів нафтогазового комплексу, використання нейромереж для діагностування технічних об’єктів
Контакти: khrystyna.pankiv@nung.edu.ua
Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

1. Бази даних (реляційні та нереляційні);

2. Нейромережеві системи управління;

3. Розпізнавання та ідентифікація об'єктів.

Наукова діяльність

Ідентифікатор ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1390-1321

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57190438238

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=oWYGOOMAAAAJ&hl=uk

Вибрані публікації

1. Заміховський Л. М. Метод та система контролю зміни напружено-деформованого стану матеріалу стінок вертикальних сталевих циліндричних резервуарів : Наукове видання [Текст] / Л. М. Заміховський, Х. В. Паньків, Ю. В. Паньків. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – 168 с. – ISBN 978-966-694-236-7.2.

2. Паньків Х. В. Математичне моделювання напружено-деформованого стану вертикального сталевого циліндричного резервуара з хлопунами стінки / Х. В. Паньків // Прикарпатський вісник НТШ. Число – Івано-Франківськ, 2014. – № 1(25). — С. 103-107.

3. Паньків Х. Вплив похибки вимірювання переміщень стінки резервуара на визначення його внутрішніх напружень / Х. Паньків – Восточно-европейский журнал передових технологий. – 2015. – № 1/9 (73). – С. 58-62.