Скрипʼюк Ростислав Богданович


Скрипʼюк Ростислав Богданович
Alma mater: Вища, ІФНТУНГ, магістр за спеціальністю «Системи управління та автоматики»
Науковий ступінь: Кандидат технічних наук, ДК№001648
Вчене звання: Доцент, 12ДЦ№039792
Місце роботи, посада: доцент кафедри інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем
Наукові інтереси: Автоматизація технологічних процесів, системи управління, індустрія 4.0
Навчальна робота

Дисципліни, які викладає:

1. Промислові системи автоматики

2. Основи промислових систем автоматики

3. Системи комутації і розподілу інформації

4. Обʼєкти і процеси управління нафтогазового комплексу

5. Системи і компоненти альтернативної енергетики

Вибрані публікації

1. Параметрична ідентифікація технічного стану робочих органів вертикального валкового млина в середовищі Matlab.
2. Достовірність контролю технічного стану робочих органів вертикальних валкових млинів.
3. Дослідження взаємного руху помольного валка і бігової доріжки помольної чаші вертикального валкового млина.
4. Методи діагностування технічного стану вертикального валкового млина AG-MPS 180BK.
5. Контроль технічного стану робочих органів вертикальних валкових млинів.