Стрілецький Юрій Йосипович


Стрілецький Юрій Йосипович
Alma mater: ІФНТУНГ
Спеціальність: Фізичні методи інтроскопії у технічній та медичній діагностиці.
Науковий ступінь: Доктор технічних наук
Вчене звання: Професор
Місце роботи, посада: ІФНТУНГ, професор кафедри інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем.
Наукові інтереси: електроніка, прилади для вимірювання технологічних параметрів, цифрова обробка сигналів, цифрова та мікропроцесорна техніка, системне програмування, вбудовані системи, інтернет речей, всі види контролю технічного стану деталей та конструкцій, робототехніка.
Контакти: e-mail: momental@ukr.net
Загальна інформація

Закінчив у 1995 р. Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу за спеціальністю “Фізичні методи інтроскопії у технічній та медичній діагностиці”. Кандидатську дисертацію на тему «Розробка методу та приладу для дистанційного контролю стану ізоляційного покриття підземних газопроводів» захистив у 1999 році. У 2003 році отримав вчене звання доцента кафедри інформаційно-вимірювальної техніки. Докторську дисертацію на тему «Методи та засоби опрацювання сигналів при дослідженні спектрального імпедансу елементів промислових систем» захистив у 2018 році. З 2022 року отримав вчене звання професора кафедри інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем. Автор більше 100 публікацій в тому числі і індексованих в міжнародних наукометричних базах знань, співавтор 8 патентів України.

Навчальна робота

«Мікропроцесори і ЕОМ в електронній апаратурі», «Програмування телекомунікаційних мереж», «Напрямні системи зв’язку», «Комп’ютерні системи обробки та аналізу даних» , «Паралельні обчислення», «Інтелектуальні прилади і системи», «Основи електроніки», «Схемотехніка електронних компонентів» для спеціальності для спеціальності 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 172 – Телекомунікації та радіотехніка.

Наукова діяльність

Основні наукові інтереси стосуються розробки і вдосконалення методів та засобів опрацювання інформації для виділення діагностичних ознак в технічних системах, розробка мікропрограмних та мікропроцесорних систем опрацювання сигналів для виділення інформативних параметрів при неруйнівному контролі виробів та матеріалів, розробки наукоємних систем автоматизації виробництва, Internet of Things, цифрового опрацюванням сигналів, робототехніки, вимірюванням технологічних параметрів.

Вибрані публікації

1. Стрілецький Ю.Й. Схемотехніка вузлів для формування початкового старту програми і моніторингу роботи мікроконтролера у автономній системі опрацювання даних при неруйнівному контролі / Методи та прилади контролю якості. 2021, №2(47) С.46-54. ISSN 1993-9981

2. Striletskyi, Y.Y. Using broadband signals for structural change detection in metal details /Striletskyi, Y.Y., Melnychuk, S.I., Gryga, V.M., Pashkevych, O.P.// Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2020, 2020(3), pp. 19–26

3. Striletskyy, Yu.Yo. Method of determination of changes of plastic properties of a metal plate by means of frequencies of modes of the string stretched above it./Striletskyy, Yu.Yo. Rovinskyy, V.A.// Metallofizika i Noveishie Tekhnologiithis link is disabled, 2017, 39(10), pp. 1377–1393

4. Method of studying corrosion processes of metal electrodes by surface voltage fluctuations/ Striletskyi, Y., Rovinskyi, V., Yevchuk, O. //Eastern-European Journal of Enterprise Technologiesthis link is disabled, 2016, 3(9), pp. 24–29