Штаєр Лідія Омелянівна


Штаєр Лідія Омелянівна
Alma mater: ІФНТУНГ, 2004
Спеціальність: Системи управління та автоматики
Кваліфікаційний рівень: Магістр
Науковий ступінь: Кандидат технічних наук
Вчене звання: Доцент
Місце роботи, посада: Доцент кафедри ІТТС
Наукові інтереси: математичне моделювання, сучасні технології розробки програмного забезпечення
Загальна інформація

Впродовж 1999-2004 рр. навчалася на  факультеті автоматизації та комп“ютерних наук Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу за спеціальністю "Системи управління та автоматики".  З 2004 р. прозпочала викладацьку діяльність на посаді асистента кафедри комп“ютерних технологій в  системах управління та автоматики. У 2004 р. вступила на навчання в аспірантуру (науковий керівник - професор Заміховський Л. М.). У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Акустичний метод та система контролю витоків з трубопроводів». У 2013 р. рішенням атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України  присвоєно вчене звання доцента.

У 2013 році проходила стажування в університеті м. Ковентрі (Великобританія).  В 2015 році одержала свідоцтво про підвищення кваліфікації Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, а у 2022 році — сертифікати про проходження стажування в компанії SoftServe.

Автор понад 80 наукових і навчально-методичних праць, із них 2 монографії, 1 практикум, рекомендований Міністерством освіти і науки України.

Навчальна робота

Оптимальні та адаптивні системи

Технології розробки програмного забезпечення

Сучасні технології створення програмних систем

Основи теорії надійності і технічної діагностики

Наукова діяльність

https://orcid.org/0000-0003-1013-9869

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55792483600

Вибрані публікації

1. Oliinyk A.P. Simulation of viscous fluid flow with consideration of boundary outflow  and pressure drop. / A.P.Oliinyk, L.E. Shtaer // Moscow University Mechanics Bulletin, 2013, Vol.68, No.3, pp. 69-72, Allerton Press Inc., 2013. Original Russian Text: A.P.Oliinyk, L.E. Shtaer, 2013, published in Vestnik Moskovskogo Universiteta, Matematika. Mekhanika, 2013, Vol. 68, No. 3, pp.61-65.

2. Заміховський Л.М. Контроль витоків з магістральних та технологічних трубопроводів: монографія / Л.М. Заміховський, Л.О. Штаєр.- Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 224 с.

3. Zamikhovskii L.M. The flood process mathematical modelling an their prediction methods based on static data / Zamikhovskii L.M., Oliinyk A.P., Klapoushchak O.I., Shtaiyer L.O. // Life Sci J 2014;11(8s):473-477. (ISSN:1097-8135).

4. Заміховський Л.М. Дослідження впливу неоднорідності стінки трубопроводу на параметри математичної моделі в акустичному методі контролю витоків з трубопроводів / Л.М. Заміховський, Л.О. Штаєр, М.В. Смерек // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2016. - № 4 (239). – С. 54-60.

5. Olijnyk A. Modeling of the filtration processes in a rectangular area soils using the Darcy / A. Olijnyk, L. Shtaier, O. Belei, R. Stasyuk, I. Yasinetska // Eastern-European journal of enterprise technologies. – 2017. – № 6/10(90). – P.24-30.

6. Gorbiychuk M. Assement of dunamic properties of gas pumping units according to the results of experimental researches /  M. Gorbiychuk , O. Zamikhovska, L. Zamikhovskiy, S. Zikratyi, L. Shtaier // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. - 2019. - № 2/2 (98).  - P. 73 – 81.