Євчук Ольга Василівна


Євчук Ольга Василівна
Alma mater: Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу (1999)
Спеціальність: Автоматизоване управління в технічних та організаційних системах
Науковий ступінь: Кандидат технічних наук
Вчене звання: Доцент
Місце роботи, посада: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, доцент кафедри інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем
Наукові інтереси: Цифрова обробка сигналів, діагностування механізмів за вібраційними характеристиками
Навчальна робота

Основи програмування

Системне програмування

Вибрані публікації

Ровінський В.А., Євчук О.В. Реверс-інжиніринг нелінійних систем за допомогою аналітичних мереж // Методи і прилади контролю якості. - Івано-Франківськ. – 2020, №2(45). – С.109-118

V. Rovinsky, O. Yevchuk. Method for generating inaudible watermarks for digital media systems // Information Technology in Selected Areas of Management 2017. - AGH University of Science and Technology Press. -  Krakow, 2018. - Pp. 7-13

Стрілецький Ю.Й., Ровінський В.А., Євчук О.В. Пристрій для дослідження структурних змін в металевих конструкціях за відносною приведеною частотою гармонік сенсора-струни // Методи та прилади контролю якості. – Івано-Франківськ. – 2018, Том 1 (№ 40), – с.29-36

Євчук О.В. Особливості інтерполяції положення точок штангової колони у викривлених свердловинах // Методи та прилади контролю якості. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. - № 2. - С. 85-90

Yu. Striletskyi, V. Rovinskyi, O. Yevchuk. Method of studying corrosion processes of metal electrodes by surface voltage fluctuations // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. - 2016. - № 3(9). - Р. 24-29.

Євчук О.В. Розрахунок сил тертя у викривлених свердловинах на основі параметричної сплайн-інтерполяції точок штангової колони // Методи та прилади контролю якості. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. - № 1. - С. 107-113