Николайчук Микола Ярославович


Николайчук Микола Ярославович
Alma mater: Освіта - вища, ІФІНГ, інженер-системотехнік за спеціальністю «Автоматика і телемеханіка»
Кваліфікаційний рівень: інженер-системотехнік

З 2010 р. - куратор лабораторії «Апаратно-програмних засобів концерну «Siemens»» кафедри Інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем.

2020 рік – гарант бакалаврської освітньої програми – «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика» за спеціальністю - 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».

Науковий ступінь: Кандидат технічних наук, ДК№005604
Вчене звання: Доцент, ДЦ№038302
Місце роботи, посада: к.т.н, доцент кафедри ІТТС
Наукові інтереси:

1) розподілені WEB-орієнтовані системи управління технологічними об’єктами;

2) системи управління технологічними процесами на базі апаратно-програмних засобів «Siemens»;

3) організація, параметрування та експлуатація систем промислового зв’язку;

4) організація і дослідження режимів роботи частотно-керованого електроприводу;

5) віртуалізація компонентів систем управління.

Контакти: mykola.nykolaichuk@nung.edu.ua
Загальна інформація

- 2007 рік - сертифікат «ST-PRO2 SIMATIC S7. Комплексна автоматизація – програмування для спеціалістів» Департаменту «Автоматизація і приводи» ДП «Сіменс Україна»;

- 2010 рік - стажування в Донецькому національному технічному університеті» на Німецькому технічному факультеті;

- 2014-2017 р.р. - учасник міжнародного проекту «Trainings in Automation Technology for Ukraine» 544010-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPHES;

- 2016 року - учасник міжнародної освітньої програми «Освітня мережа Edu.NET» компанії «Phoenix Contact» (Німеччина);

- сертифікат Викладача-Експерта ТАТУ (Тренінги по автоматизованим технологіям для України) м. Одеса, Україна, №17 від 22.06.2017 р.;

- «Асоціація Підприємств Промислової Автоматизації України»;

- участь у розробці, впровадженні та супроводі більше 30-ти проектів на підприємствах нафто-газовидобувної, переробної, хімічної, деревообробної та комунальної галузей.

- З 2010 р. - куратор лабораторії «Апаратно-програмних засобів концерну «Siemens»» кафедри Інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем;

- 2020 рік – гарант бакалаврської освітньої програми – «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика» за спеціальністю - 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».

Навчальна робота

Дисципліни бакалаврського і магістерського рівнів спеціальності 151 - «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології»:

1) автоматизоване проектування систем і засобів управління;

2) імітаційне моделювання систем управління технологічними об`єктами;

3) технології і засоби проектування систем управління;

4) засоби комунікації систем управління;

5) організація промислових комунікацій;

6) телекомунікаційні системи передавання даних;

7) розробка людино-машинного інтерфейсу.

Вибрані публікації

     1. Николайчук М.Я. Організація і дослідження елементів комунікаційного середовища WEB-орієнтованих систем управління розподіленими технологічними об’єктами // Методи та прилади контролю якості. 2014.- №2(33). - С. 133-138.

     2. TEMPUS. TATU Study Book. Trainings in Automation Technology for Ukraine. Christian Madritsch, Wolfgang Werth (Editors) and others. June 9, 2017 (978-3-9504443-0-8). – 2017. – 211 р.

     3. Leonid Zamikhovskyi, Olena Zamikhovska, Mykola Nykolaychuk, Ivan Levitskyi Trends in the development of systems for monitoring the stateof water bodies and the development of a Geo-information system Dniester on the basis of an industrial ІоТ. Підводні технології: промислова та цивільна інженерія, - Вип.11 (2021), - С. 67-77. (Фахове видання).

     4. Leonid Zamikhosky., Ivan Levitsky., Mykola Nykolaychuk. Designing a System that Removes Metallic Inclusions from Bulk Raw Materials on the Belt Conveyor // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies (Information technology. Industry control systems). №3/2(111) 2021. С. 79-87. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.234235 (Фахове видання, Scopus).

     5. Zamikhovskyi L. Mathematical fundamentals of the method of identification of metal inclusions in raw materials with automatic determination of their coordinates / Zamikhovskyi L., Levitskyi I., Nykolaychuk M., Striletskji Y.//Scientific Journal of TNTU (Tern.), 2021, vol 103, no 3, pp. 23–32. https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2021.03.023. (Фахове видання, Index Copernicus).