Профілі ОПП та навчальні плани

Обговорення

Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

Проект ОПП «Інформаційні системи та технології» за спеціальністю 126 Інформаційні системи та технології.
Зауваження та пропозиції до змісту ОПП приймаються до 01.11.2022р. на e-mail гаранта ОПП: serhii.zikratyi@nung.edu.ua

Проект ОПП «Мережеві та інтернет технології» за спеціальністю №172 Телекомунікації та радіотехніка.
Зауваження та пропозиції до змісту ОПП приймаються до 01.11.2022р. на e-mail гаранта ОПП: momental@ukr.net

Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»

Проект ОПП «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика» за спеціальністю №151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.
Зауваження та пропозиції до змісту ОПП приймаються до 01.11.2022р. на e-mail гаранта ОПП: leonid.zamikhovskyi@nung.edu.ua

Освітньо-кваліфікаційний рівень

*Шифр, назва спеціальності та назва ОПП даних спеціальностей змінено

Зауваження та пропозиції щодо діючих освітніх програм. Заповнити форму