Спеціальність 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”

Спеціальність 151  «АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ  ТЕХНОЛОГІЇ»,
освітня програма
«КОМП’ЮТЕРИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТА АВТОМАТИКА» (раніше «Системна інженерія»)

(Галузь знань: 15 Автоматизація та приладобудування)

Системна інженерія – престижний напрям, що виник в найбільш розвинених державах світу як нагальна потреба індустрії, бізнесу, наукових досліджень у професійних кадрах, здатних вирішувати питання створення та експлуатації складних високоавтоматизованиx технічних кібернетичних і організаційних систем на основі останніх досягнень світової науки і технологій, з широким застосуванням обчислювальної техніки та інтелектуальних інформаційних систем.

При сучасних жорстких конкурентних умовах розвитку бізнесу конче потрібні у всьому світі професіонали, які володіють сучасними наукоємними технологіями, чітко знають як забезпечити високу якість функціонування складних технічних систем і підтримувати конкурентоспроможність як випускаємої продукції так і організацій у реальних ринкових умовах. Вирішення цих завдань можливо лише при широкому застосуванні інформаційних технологій, які сьогодні використовуються у всіх сферах діяльності людини.

Особливістю підготовки фахівців за даною освітньою програмою є глибоке вивчення найсучасніших високотехнологічних галузей науки і техніки: інформаційних технологій; комп’ютерної, мікропроцесорної техніки та електроніки; систем та мереж передачі даних і телекомунікацій; комп’ютеризованих систем управління. За час навчання студенти отримують ґрунтовні знання з: програмування (алгоритмічні мови та програмування, об’єктно-орієнтоване програмування, сучасні технології програмування, системне програмування, бази даних, операційні системи, WEB-технології тощо).

Діяльність фахівців направлена на дослідження, створення та впровадження:

– комп’ютеризованих систем управління;

– мікропроцесорних систем та автоматики;

– телекомунікаційних систем та мереж в управлінні;

– комп’ютеризованих локальних систем та мереж.

Випускники освітньої програми можуть працювати, як спеціалісти з комп’ютеризованих систем управління, обробки даних та програмування, захисту інформації, розробки і використання мікроконтролерів різного призначення, як адміністратори комп’ютерних мереж, менеджери проектів, інженери-налагоджувальники, випробувачі складного електронного, комп’ютерного та автоматичного обладнання, а також як інженери-дослідники.

 

Рівень вищої освіти: Перший бакалаврський рівень

Термін навчання: 4 роки, 2 (3) роки за скороченою програмою

Кваліфікація: Бакалавр з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій

Об’єкт вивчення: технічне, програмне, математичне, інформаційне та організаційне забезпечення систем автоматизації для збору, передавання і опрацювання інформації, а також керування процесами і виробництвами у різних галузях промисловості, сільського господарства, транспорту та інших об’єктах автоматизації на різних рівнях керування ними та їх інтеграції в організаційно-технічні системи з використанням сучасної мікропроцесорної техніки, спеціалізованого прикладного програмного забезпечення та інформаційних технологій.

Рівень вищої освіти: Другий магістерський рівень

Термін навчання: 1 рік і 4 місяці

Кваліфікація: Магістр з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій

Об’єкт вивчення: об’єкти керування (технологічні процеси, виробництва, організаційні структури), технічне, інформаційне, математичне, програмне та організаційне забезпечення систем автоматизації у різних галузях.