Спеціальність 126 “Інформаційні системи та технології”

 

Спеціальність 126 «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ»

(Галузь знань: 12 Інформаційні технології)

Сучасне життя неможливо уявити без комп’ютерів, гаджетів, різноманітної техніки та електронних пристроїв. Третє тисячоліття стало періодом постійної інтеграції інформаційних систем і технологій в усі сфери життєдіяльності людини. Бурхливий розвиток інформатизації суспільства викликав необхідність упровадження автоматизованих інформаційних систем управління підприємствами. Розвиток інформаційний технологій відбувається з такою швидкістю, що відчувається постійний брак фахівців цього профілю.

Інформаційні системи та технології користуються великим попитом на сучасному ринку. Вони увійшли у всі сфери нашого життя, відіграють значну роль у формуванні реальної дійсності.

Постійний розвиток інформаційних технологій призводить до необхідності адаптації. Для проектування інформаційних систем потрібна фантазія та здатність знаходити нові рішення.

Підготовка фахівців за спеціальністю 126 «Інформаційні системи та технології» передбачає вивчення теоретичних і методологічних основ та інструментальних засобів створення і використання інформаційних технологій у різних галузях людської діяльності; принципів оптимізації та моделей, методів прийняття рішень при створенні інформаційних систем різного призначення; інтелектуальних інформаційних технологій для створення новітніх систем накопичування, переробки, збереження інформації та систем управління; сучасних технологій проектування та розробки програмного забезпечення; технологій та методів проектування інформаційних систем; апаратних засобів створення і підтримки сучасних інформаційних мереж.

Типові завдання діяльності фахівця з інформаційних систем та технологій:

– Інформаційно-аналітична підтримка бізнес-процесів інформаційних систем.

– Розроблення проектів інформаційних систем.

– Розроблення консультаційних проектів у сфері інформатизації.

– Упровадження проекту інформаційної системи на конкретному об’єкті.

– Супровід та експлуатація інформаційних системи та інформаційних технологій.

– Навчання користувачів інформаційної системи та інформаційних технологій.

– Дослідження у сфері інформатизації.

– Проектування технологічного процесу збирання, оброблення, збереження та передавання інформації.

Спеціальність «Інформаційні системи та технології» надає величезні можливості для успішної кар’єри, системне мислення і ґрунтовна підготовка дозволяють випускнику легко адаптуватися у різних галузях інформаційних систем та технологій.

Випускники спеціальності можуть  працювати аналітиками комп`ютерних інформаційних систем, програмістами, керівниками проектів, адміністраторами інформаційних систем і мереж, адміністраторами баз даних, проектують і реалізовують складні інформаційні системи та технології.

 

Рівень вищої освіти: Перший бакалаврський рівень

Термін навчання: 4 роки, 2 (3) роки за скороченою програмою

Кваліфікація: Бакалавр з інформаційних систем та технологій

Об’єкт вивчення: теоретичні і методологічні основи та інструментальні засоби створення і використання інформаційних технологій та систем у різних галузях людської діяльності, національної економіки та виробництва; критерії оцінювання і методи забезпечення якості, надійності, відмовостійкості, живучості інформаційних технологій та систем, а також принципів оптимізації, моделей і методів прийняття рішень за умов невизначеності при створенні інформаційних систем різноманітного призначення; закономірності розбудови інформаційних ко­мунікацій та розроблення теоретичних і прикладних засад побудови і впровадження інтелектуальних інформаційних технологій для створення новітніх систем накопичування, переробки, збереження інформації та систем управління.