Маслов Вадим Семенович


Маслов Вадим Семенович народився 15 лютого 1941 року у м.Харковi. У 1964 роцi закiнчив Львiвський полiтехнiчний iнститут за спецiальнiстю - напiвпровiдниковi прилади.

Працював: iнженером у ВО «Термоприлад» м.Львова (1964-1965 роки); старшим науковим спiвробiтником у Львiвському фiзико-механiчному iнститутi АН УРСР (1965-1972 роки). З 1972 р. i до квітня 1978 р. працював на посадi доцента кафедри. У квiтнi 1978 року був призначений завiдувачем кафедри. На цiй посадi пропрацював до листопада 1983 року.

У 1970 роцi захистив кандидатську дисертацiю на тему: «Резистивно-частотнi вимiрювальнi перетворювачi температури» за спецiальнiстю - прилади i пристрої автоматики i телемеханiки.

В 1975 роцi отримав диплом доцента кафедри iнформацiйно-вимiрювальної технiки i промелектронiки.

Автор 97 наукових праць, в тому числi 4 винаходiв. Помер 11 травня 2004 року.

В цей період на кафедру прийшли випускники Походенко І.І., Мелинишин Б.Д.

У червні 1986 р. завідувачем кафедри за конкурсом обирається к.т.н., доцент Жуган Л. І., яка працювала на посаді доцентента кафедри автоматизації виробничих процесів.