Результати роботи екзаменаційних комісій кафедри Інформаційно-телекомунікаційних технологій і систем

 

На кафедрі завершили роботу екзаменаційної комісії по захисту бакалаврських робіт студентами денної та заочної форм навчання за наступними спеціальностями кафедри:

172   «Телекомунікації та радіотехніка»

Голова ЕК:  начальник технічної служби ІФФ АТ «Укртелеком» Василь Фурик.

Члени ЕК: зав. кафедри, проф. Леонід Заміховський (заст. Голови комісії), проф. Юрій Стрілецький, доц. Анна Воропаєва.

126   «Інформаційні системи і технології»

Голова ЕК: технічний директор компанії «COAX Software» Іван Веркалець.

Члени ЕК: зав. кафедри, проф. Заміховський Л.М. (заст. Голови комісії), доценти Сергій Зікратий, Олена Заміховська.

151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (освітня програма «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика»).

Голова ЕК: заступник директора ТОВ «Західний Інженерно - Технічний Центр» Михайло Варгола.

Члени ЕК зав. кафедри, проф. Заміховський Л.М. (заст. Голови комісії), доценти Ростислав Скрип’юк, Микола Николайчук.

В роботі комісії приймав участь Роман Симець – начальник відділу АСУ ТП АТ «Укртранснафта» (м. Київ)

Секретар екзаменаційних комісій-провідний інженер Центру «Індустрія 4.0» Мар’яна Криль.

Протягом довгих місяців наші студенти працювали над своїми бакалаврськими роботами, проводячи дослідження, аналізуючи дані, використовуючи передові методики та розробляючи новаторські рішення.

Захисти бакалаврських робіт були організовані згідно з установленими стандартами й проходили під уважним наглядом екзаменаційних комісій. Комісії складалися з висококваліфікованих фахівців та викладачів, які мали за мету оцінити якість робіт, глибину досліджень та оригінальність запропонованих рішень.


Комісія спеціальності 172. Зліва направо М. Криль, А. Воропаєва, В. Фурик, Ю. Стрілецький


Комісія спеціальності 126 з захищеними здобувачами. Зліва направо О. Заміховська, С. Зікратий, І. Веркалець.


Комісія ОПП «Комп'ютеризовані системи управління та автоматика». Зліва направо (перший ряд) М. Криль, Л. Заміховський, М. Варгола, Р. Симець. Другий ряд – М. Николайчук, Р. Скрипюк.

       Кожен студент представляв бакалаврську роботу, розкриваючи основні аспекти своєї теми, наводячи аргументи та докази, що підтверджують його грунтовну підготовку. Екзаменаційні комісії уважно слухали і ставили запитання, спрямовані на перевірку розуміння матеріалу та вміння аргументувати результати своїх досліджень.

На «відмінно» захистили бакалаврські роботи:

зі спеціальності 172 -  Ганчак Микола, Говдяк Руслан, Куницький Олег та Попадюк Андрій;

зі спеціальності 126 - Войтович Степан (диплом з відзнакою), Гаценко Владислав, Данов Денис, Курляк Роман, Маціборко Ростислав, Пилип'юк Анастасія;

зі спеціальності 151 ОПП «Компютеризовані системи управління та автоматика» - Гаврищук Віталій, Гава Андрій, Пасічник Вадим, Грушецький Богдан, Середюк Олег, Харук Олег, Ципердюк Анастасія, Ліуш Руслан, Пік Андрій, Попов Даниїл, Стефурак Марк.

В процесі обговорення результатів захисту Голови комісій відзначили хорошу підготовку бакалаврів, належний рівень теоретичних знань та професійних компетенцій. Відзначили сумлінну роботу студентів над своїми проектами та наголосили на актуальності виконання таких робіт.

Головами комісій та представником АТ «Укртранснафта» було зроблено ряд пропозицій  направлених на покращення тематики бакалаврських робіт, їх змістової наповненості з врахуванням специфіки підприємств на яких кафедра має філії та підприємств, з якими університет заключив угоди про співпрацю, зокрема з  АТ «Укртранснафта». Зауваження і пропозиції найдуть своє відображення у звіті Голів екзаменаційних комісій, які будуть розглянуті на черговому засіданні кафедри та прийняті до виконання.

Голови комісій та начальник відділу АСУ ТП АТ «Укртранснафта» Роман Симець  привітали здобувачів з успішним захистом бакалаврських робіт і побажали молодим спеціалістам плідної праці та подальших успіхів в їх професійній діяльності. 

У своєму привітанні завідувач кафедри ІТТС проф. Леонід Заміховський зазначив, що подальше навчання в магістратурі на їх рідній кафедрі дозволить здобувачам вдосконалити розроблені проекти та підготуватись до вимог сучасного жорсткого ринку праці. Для цього кафедра маєпотужну матеріально технічну базу – Центр «Індустрія 4.0», філії кафедри на провідних підприємствах Прикарпаття та тісну співпрацю з стейкхолдерами, що забезпечує працевлаштування випускників кафедри.