Спеціальність 172 “Телекомунікації та радіотехніка”

Спеціальність 172 «ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА РАДІОТЕХНІКА»

(Галузь знань: 17 ЕЛЕКТРОНІКА ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ)

Телекомунікації та Інтернет-технології складають один із найважливіших напрямів ІТ-сфери, що стрімко розвивається. В загальному, телекомунікації – це передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних або інших електромагнітних системах. Основними галузями телекомунікацій на сьогоднішній день є: Інтернет, мобільний зв’язок, мережі передачі даних, супутникові системи зв’язку, цифрове і аналогове телебачення, телефонний зв’язок, електронний банкінг, поштовий зв’язок. 

У процесі навчання за спеціальністю «Телекомунікації та радіотехніка» студенти вивчають дисципліни, які надають сучасні уявлення про інформацію, способи її обробки, розподілу та захист в телекомунікаційних системах та мережах; глибокі знання про сучасні інформаційно-комунікаційні технології та електронні компоненти і технічні засоби зв’язку.

Значний обсяг дисциплін надають студентам ґрунтовні навички з програмування телекомунікаційних мереж та мобільних пристроїв комунікацій. Вивчаючи телекомунікації, які є основою більшості сучасних інформаційних технологій, студенти можуть легко опанувати суміжні напрями ІT-сфери: програмну та комп’ютерну інженерію, безпеку інформаційних та комунікаційних систем.

      Перспективність даного фаху визначається, тим, що «Телекомунікації» в Україні – це одна з найрозвинутіших та найбільш інноваційно орієнтованих галузей економіки, головною метою якої є забезпечення інтересів кожного споживача та українського суспільства в цілому, створення високорозвиненої інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури

В сферу діяльності фахівця з телекомунікацій входять такі галузі економіки:

  • Телекомунікації (електрозв’язок).
  • Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з ними діяльність;
  • Діяльність національної пошти.

Фахівець з телекомунікацій забезпечує доступ користувачам в інтернет, проектує оптико-волоконні мережі, надає послуги  IP-телефонії, відповідає за наладку, експлуатацію, моніторинг мережі, її розвиток, забезпечує якісну і надійну роботу систем. Встановлює на підприємствах системи відеоспостереження, охоронно-пожежну сигналізацію, звукове сповіщення та ін.

 

Рівень вищої освіти: Перший бакалаврський рівень

Термін навчання: 4 роки, 2 (3) роки за скороченою програмою

Кваліфікація: Бакалавр з  телекомунікацій та радіотехніки

Об’єкт вивчення: Сукупність інноваційних технологій, засобів, способів і методів людської діяльності, спрямованих на створення умов для обробки, зберігання й обміну інформацією на відстані з використанням різних мережних структур та застосування електромагнітних коливань і хвиль в радіолокації та радіонавігації, для контролю й керування машинами, механізмами та технологічними процесами електронного, медичному обладнанні, вимірювальних пристроях та системах.