Заміховський Леонід Михайлович

завідувач кафедри, професор,
доктор технічних наук

Викладає дисципліни:

  • Вступ до фаху (для спеціальності Телекомунікації та радіотехніка);
  • Елементи і пристрої автоматики;
  • Основи теорії надійності і технічної діагностики систем;
  • Наукові дослідження за вибраною темою.