Вступнику

Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

Спеціальність 126 «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ»

Освітня програма – «Інформаційні системи та технології»

Рівень вищої освіти: Перший бакалаврський рівень

Термін навчання: 4 роки, 2 (3) роки за скороченою програмою

Кваліфікація: Бакалавр з інформаційних систем та технологій

 

Мета освітньої програми: Підготовка фахівців, що вміють створювати інформаційні системи у різних галузях людської діяльності; проектувати та розробляти програмне забезпечення таких систем.

 

Працевлаштування: Випускники освітньої програми можуть працювати у сфері інформаційних технологій, комунікації та управління ІТ-проектами: IT компанії, фінансові компанії, страхові компанії, державні установи, консультування:

 1. Фахівець з інформаційних технологій
 2. Фахівець з розроблення комп'ютерних програм

 

Інформаційні системи та технології користуються великим попитом на сучасному ринку. Вони увійшли у всі сфери нашого життя, відіграють значну роль у формуванні реальної дійсності.

Підготовка фахівців за освітньою програмою «Інформаційні системи та технології» передбачає вивчення теоретичних і методологічних основ та інструментальних засобів створення і використання інформаційних технологій у різних галузях людської діяльності; принципів оптимізації та моделей, методів прийняття рішень при створенні інформаційних систем різного призначення; інтелектуальних інформаційних технологій для створення новітніх систем накопичування, переробки, збереження інформації та систем управління; сучасних технологій проектування та розробки програмного забезпечення; технологій та методів проектування інформаційних систем; апаратних засобів створення і підтримки сучасних інформаційних мереж.

В процесі навчання ви пройдете такі профільні дисципліни, як «Операційні системи», «Алгоритми та структури даних», «Комп`ютерні мережі», «Об`єктно-орієнтоване програмування», «Бази даних (реляційні і нереляційні)», «Розробка інтерфейсів: верстка і JavaScript», «Системне програмування», «Системи та мережі передачі даних», «Основи схемотехніки», «Розробка серверних додатків», «Сенсори та виконавчі механізми», «Електроніка та мікропроцесорна техніка», «Технології розробки програмного забезпечення», «Інтелектуальні технології в інформаційних системах», «Управління проектами», «Безпека інформаційних систем», «Проектування інформаційних систем»

Освітня програма «Інформаційні системи та технології» надає величезні можливості для успішної кар’єри, системне мислення і ґрунтовна підготовка дозволяють випускнику легко адаптуватися у різних галузях інформаційних систем та технологій.

Випускники спеціальності можуть  працювати аналітиками комп`ютерних інформаційних систем, програмістами, керівниками проектів, адміністраторами інформаційних систем і мереж, адміністраторами баз даних, можуть проектувати і реалізовувати складні інформаційні системи та технології.

Спеціальність 151 «АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ  ТЕХНОЛОГІЇ»

Освітня програма – «Системна інженерія - Інтернет речей»

Рівень вищої освіти: Перший бакалаврський рівень

Термін навчання: 4 роки, 2 (3) роки за скороченою програмою

Кваліфікація: Бакалавр з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій за освітньо-професійною програмою «Системна інженерія -  Інтернет речей»

 

Мета освітньої програми: Підготовка фахівців, які поєднують поглиблене вивчення фундаментальних дисциплін з вивченням професійно-орієнтованих дисциплін, знання яких дозволяє створити промисловий (або Індустріальний) Інтернет Речей (Industrial Internet of Things, IIoT), який вважається ключовою технологією «Industry 4.0».

 

Працевлаштування: Бакалаври з системної інженерії успішно працюють на посадах:

 1. менеджерів програмних проектів;
 2. адміністраторів інформаційних комп'ютерних систем та мереж;
 3. інженерів з керування й обслуговування систем;
 4. фахівців у сфері захисту інформації;
 5. професіоналів в галузі обчислювальних систем;
 6. розробників обчислювальних систем;
 7. розробників смарт (“розумних”) пристроїв;
 8. інженерів-робототехніків;
 9. архітекторів “розумних” систем;
 10. аналітиків даних.

 

Протягом останніх декількох років застосування технологій Інтернету речей (IoT), Великих даних і Аналітики для промислової автоматизації все частіше обговорюється в усьому світі. Загальна мета - поліпшити продуктивність виробничої лінії, знизити операційні витрати і скоротити час відгуку на індивідуальні вимоги клієнтів. Відбувається зміна парадигми до централізованого масового виробництва. Але тепер, коли стають доступними IT-технології, такі як IoT, Великі дані і Аналітика, можлива зміна виробництва недорогих, персоналізованих замовлень.

Освітня програма «Системна інженерія – Інтернет речей»  базується на загальновідомих та спеціальних знаннях, результатах сучасних наукових досліджень в галузях інформаційних технологій, комп’ютерні наук, комп’ютерної інженерії, автоматики і комп’ютерно-інтегрованих технологій та програмування та орієнтує на актуальну спеціалізацію. Програма акцентується на розробці пристроїв інтернету речей, оснащення вбудованими комп'ютерами та сенсорами предметів побуту, систем управління рухомими об’єктами (WEB – орієнтованих), вузлів технологічних процесів, обробці інформації, що надходить із навколишнього середовища, її обміном, накопиченням і аналізом, з метою реалізації систем «розумне місто» та «розумний будинок».

Сьогодні, коли провідні світові фірми активно включаються в Індустрію 4.0, що характеризується повністю автоматизованими виробництвами, на яких управління всіма процесами здійснюється в режимі реального часу і з урахуванням мінливих зовнішніх умов, такий напрям стає дедалі актуальнішим.

В процесі навчання ви пройдете такі профільні дисципліни, як «Основи програмування», «Основи наукових досліджень і технічної творчості», «Теорія автоматичного керування», «Алгоритми та структури даних», «Основи електротехніки», «Системний аналіз процесів управління», «Організація баз даних», «Основи електроніки», «Цифрова і аналогова схемотехніка», «Сенсори та виконавчі механізми», «Методи і засоби штучного інтелекту», «Основи промислових систем автоматики», «Комп'ютерні мережі», «Основи WEB-розробки», «Проектування web-орієнтованих систем управління», «Основи теорії надійності і технічної діагностики систем», «Розпізнавання та ідентифікація об'єктів», «Організація промислових комунікацій», «Проектування інтернет речей», «Хмарні технології».

Освітня програма «Системна інженерія – Інтернет речей» надає величезні можливості для успішної кар’єри, системне мислення і ґрунтовна підготовка дозволяють випускнику легко адаптуватися у різних галузях автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій.

Випускники можуть займати посади керівника в підрозділах з обслуговування комп’ютеризованих систем автоматики; брати участь у розробці програмного і апаратного забезпечення систем керування; працювати в науково-дослідних, проектно-конструкторських інститутах та на промислових підприємствах автоматизації, які впроваджують Індустрію 4.0 в різних галузях виробництва, в службах обслуговування інформаційних технологій.

 

 

Освітня програма – «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика»

Рівень вищої освіти: Перший бакалаврський рівень

Термін навчання: 4 роки, 2 (3) роки за скороченою програмою

Кваліфікація: Бакалавр з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій за освітньо-професійною програмою «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика»

 

Мета освітньої програми: Підготовка фахівців, які поєднують поглиблене вивчення фундаментальних дисциплін з вивченням професійно-орієнтованих дисциплін, які здані вирішувати завдання з автоматизованого проектування, програмування, налагодження та експлуатацією комп’ютеризованих систем управління та автоматики

Працевлаштування: Підготовка за освітньою програмою «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика» є базовою для майбутньої професійної діяльності в галузі IT, що пов’язана з автоматизованим проектуванням, програмуванням, налагодженням та експлуатацією комп’ютеризованих систем управління та автоматики за наступними фаховими напрямками:

- фахівець з інформаційних технологій;

- фахівець з розроблення комп'ютерних програм;

- адміністратор системи;

- інженер з автоматизованих систем керування виробництвом;

- інженер з комп'ютерних систем;

- інженер з програмного забезпечення комп'ютерів;

- конструктор комп'ютерних систем;

- програміст системний;

- програміст прикладний;

- інженер з технічної діагностики;

- інженер із засобів диспетчерського і технологічного керування;

- інженер із застосування комп'ютерів;

- інженер-електронік;

- інженер-електронік систем виробництва нетрадиційних і відновлювальних видів енергії.

Комп’ютеризовані системи управління та автоматика – сучасний престижний напрямок ІТ-індустрії, що передбачає потребу промислового виробництва, бізнесу і науки у професійних кадрах, здатних вирішувати складні задачі створення, впровадження та експлуатації інтелектуальних технічних, кібернетичних і організаційних систем на основі новітніх досягнень світової науки і технологій для реалізації науково-технічних задач в рамках промислової революції «Industry 4.0».

Компонкенти і технології промислової революції «Industry 4.0»

Діяльність інженерно-технічних працівників за вказаною освітньої програмою направлена на розробку, реалізацію, впровадження та дослідження:

- складних розподілених WEB-орієнтованих систем управління технологічними об’єктами;

- мікропроцесорних компонентів і систем управління та автоматики;

- комп'ютеризованих локальних систем та мереж на базі програмованих логічних контролерів PLC (Programmable Logic Controller);

- методів і засобів технічної діагностики обладнання і систем;

- систем промислового зв’язку;

- програмних продуктів на основі сучасних інформаційних технологій;

- систем управління базами даних;

- технологій віртуалізації компонентів систем управління і «cloud» технологій;

- засобів моделювання та імітації інформаційних процесів для реалізації концепції цифрового виробництва.

Спеціальність 172 «ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА РАДІОТЕХНІКА»

(Галузь знань: 17 ЕЛЕКТРОНІКА ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ)

Телекомунікації та Інтернет-технології складають один із найважливіших напрямів ІТ-сфери, що стрімко розвивається. В загальному, телекомунікації – це передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних або інших електромагнітних системах. Основними галузями телекомунікацій на сьогоднішній день є: Інтернет, мобільний зв’язок, мережі передачі даних, супутникові системи зв’язку, цифрове і аналогове телебачення, телефонний зв’язок, електронний банкінг, поштовий зв’язок. 

У процесі навчання за спеціальністю «Телекомунікації та радіотехніка» студенти вивчають дисципліни, які надають сучасні уявлення про інформацію, способи її обробки, розподілу та захист в телекомунікаційних системах та мережах; глибокі знання про сучасні інформаційно-комунікаційні технології та електронні компоненти і технічні засоби зв’язку.

Значний обсяг дисциплін надають студентам ґрунтовні навички з програмування телекомунікаційних мереж та мобільних пристроїв комунікацій. Вивчаючи телекомунікації, які є основою більшості сучасних інформаційних технологій, студенти можуть легко опанувати суміжні напрями ІT-сфери: програмну та комп’ютерну інженерію, безпеку інформаційних та комунікаційних систем.

Перспективність даного фаху визначається, тим, що «Телекомунікації» в Україні – це одна з найрозвинутіших та найбільш інноваційно орієнтованих галузей економіки, головною метою якої є забезпечення інтересів кожного споживача та українського суспільства в цілому, створення високорозвиненої інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури

В сферу діяльності фахівця з телекомунікацій входять такі галузі економіки:

Телекомунікації (електрозв’язок).
Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з ними діяльність;
Діяльність національної пошти.
Фахівець з телекомунікацій забезпечує доступ користувачам в інтернет, проектує оптико-волоконні мережі, надає послуги  IP-телефонії, відповідає за наладку, експлуатацію, моніторинг мережі, її розвиток, забезпечує якісну і надійну роботу систем. Встановлює на підприємствах системи відеоспостереження, охоронно-пожежну сигналізацію, звукове сповіщення та ін.

Рівень вищої освіти: Перший бакалаврський рівень

Термін навчання: 4 роки, 2 (3) роки за скороченою програмою

Кваліфікація: Бакалавр з  телекомунікацій та радіотехніки

Об’єкт вивчення: Сукупність інноваційних технологій, засобів, способів і методів людської діяльності, спрямованих на створення умов для обробки, зберігання й обміну інформацією на відстані з використанням різних мережних структур та застосування електромагнітних коливань і хвиль в радіолокації та радіонавігації, для контролю й керування машинами, механізмами та технологічними процесами електронного, медичному обладнанні, вимірювальних пристроях та системах.

Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»

Спеціальність 151 «АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ  ТЕХНОЛОГІЇ»

Освітня програма – «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика»

Рівень вищої освіти: Другий магістерський рівень

Термін навчання: 1 рік 4 місяці 

Кваліфікація: Магістр з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій за освітньо-професійною програмою «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика»

Акцент програми зроблений на формуванні фахівців, здатних до комплексного розв’язання складних задач і проблем створення, вдосконалення, модернізації, експлуатації, діагностування та супроводження складних комп’ютеризованих систем управління та автоматики і їх компонентів з врахуванням завдань, що стоять перед Industry 4.0.   

В процесі підготовки фахівці отримують знання: з розробки, зокрема інформаційного, математичного та програмного забезпечення, експлуатації та діагностування комп’ютеризованих системи управління та автоматики; з проектування і розробки складних WEB-орієнтованих (розподілених) систем управління на базі сучасних апаратно-програмних засобів, з розробки систем людино-машинного інтерфейсу, у тому числі реального часу, та розробки прикладного програмного забезпечення промислових контролерів.

Працевлаштування: Магістр за освітньою-професійною програмою «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика» має можливість працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми (державні, муніципальні, комерційні, некомерційні) та за будь-якими видами економічної діяльності. Професійні назви робіт за класифікатором професій ДК 003:2010:

- головний фахівець з автоматизованих систем керування (1237.1);

- начальник відділу механізації та автоматизації виробничих процесів (1237.2);

- інженер-дослідник з комп’ютеризованих систем та автоматики, інженер з автоматизованих систем керування виробництвом, інженер з комп’ютерних систем (2131.2);

- молодший науковий співробітник, науковий співробітник, науковий співробітник-консультант -галузь інженерної справи (2149.1);

- програміст прикладний, програміст системний (2132.2);

- асистент (2310.2);

- викладач професійно-технічного навчального закладу (2320);

- державний експерт (2419.3)