Заміховський Леонід Михайлович

Завідувач кафедри інформаційно-телекомунікаційних технологій і систем Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, доктор технічних наук, професор, академік Української нафтогазової академії, академік, керівник Прикарпатського відділення Української технологічної академії.

Викладає дисципліни:

 • Вступ до фаху (для спеціальності Телекомунікації та радіотехніка);
 • Елементи і пристрої автоматики;
 • Основи теорії надійності і технічної діагностики систем;
 • Наукові дослідження за вибраною темою.

 

      Народився 22 квітня 1951 року у селі Вигода Долинського району Івано-Франківської області у родині службовців. У 1968 році вступив до Івано-Франківського інституту нафти і газу (ІФІНГ) на факультет автоматизації і економіки. Після його закінчення в 1973 році, як молодий спеціаліст, був направлений на роботу в науково-дослідний сектор (НДС) ІФІНГ.

       З 1973 до 1979 року працював в ІФІНГ на посадах інженера, молодшого наукового співробітника НДС, стажиста-викладача, аспіранта та асистента кафедри автоматизації виробничих процесів (АВП).

У квітні 1979 році перейшов на роботу до Івано-Франківського відділу Центрального науково-дослідного інституту «Моноліт» (м. Москва) Міністерства оборонної промисловості СРСР, де працював на посадах начальника сектору та начальника відділу. Протягом усього періоду роботи займався науково-технічною діяльністю, пов’язаною з розробкою нестандартних технічних засобів АСУП, науковою проробкою окремих технічних рішень у рамках реалізації концепції «АСКВВ» (автоматизовані системи комплексних випробувань та відпрацювання зразків нової техніки) і їх реалізацією в Харківському конструкторському бюро машинобудування ім. О.О. Морозова та на заводі ім. В.О. Малишева (м. Харків), а також конструкторським супроводом розробок на експериментальному виробництві «Автоматика» (смт. Брошнів Івано-Франківської області).

З серпня 1986 року Л.М. Заміховський повернувся на роботу в ІФІНГ, де працював на посадах старшого наукового співробітника, завідувача галузевої науково-дослідної лабораторії, яка за тематичним напрямком в кінці 1987 року була реорганізована в опорну науково-дослідну лабораторію вібродіагностики бурильного інструменту і нафтопромислового обладнання (ОНДЛ-ВД), та обіймав посади доцента кафедр технології машинобудування та автоматизованого проектування. З квітня 1995 року – завідувач кафедри інформаційно-телекомунікаційних технологій і систем.

У 1980 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, а в 1995 – докторську дисертацію на тему «Підвищення експлуатаційної надійності заглибних електроустановок для видобутку нафти» і став першим доктором технічних наук в незалежній Україні за спеціальністю «Машини та агрегати нафтової і газової промисловості».

Проф. Заміховський Л.М. є головою навчально-методичного об’єднання спеціальності «Компютеризовані системи управління та автоматика». Як фахівець з даного напрямку Заміховський Л.М. багато років був членом  Секції з комп’ютеризованих систем управління  Науково-методичної ради МОН України (Наказ МОНУ за № 363 від 08.05.2007), членом Підкомісії системної інженерії (6.050201) комісії з автоматики та управління  (0502) Науково-методичної рада з питань освіти МОНіМС України (наказ МОНіМС України  за №1364 від 25.11. 2011), а  з 2009 по 2011 роки був членом експертної ради з комп’ютерних наук і технологій та національної безпеки при ДАК з ліцензування та акредитації вищих навчальних закладів І-ІV рівнів .

Професор Л.М. Заміховський очолює одну з провідних наукових шкіл ІФНТУНГ – «Діагностика і сучасні інформаційні технології у техніці та соціумі».

В межах цієї школи під його керівництвом: розроблено теоретичні основи вібраційної діагностики установок електровідцентрових насосів (УЕВН) та методологічні засади діагностики глибинно-насосних штангових установок (ГНШУ) для видобутку нафти, а також методологічні засади вібраційної діагностики бурильної колони (БК); розроблено новий науковий напрям – математичні методи контролю НДС об’єктів нафтогазового комплексу за відомими переміщеннями певної множини точок їх поверхні з урахуванням діючих силових факторів та комплексного тривимірного характеру процессу деформування, на базі якого: запропоновано розрахунковий метод оперативного контролю НДС відкритих ділянок магістральних трубопроводів (МТ), а також метод і мікропроцесорний пристрій для контролю конфігурації форми перерізу труби МТ; розроблено метод контролю за несанкціонованим доступом до технологічного трубопроводу із використанням збуджених коливань, згенерованих на основі використання завадостійких кодів, а також створено мікропроцесорну систему локалізації витоків.

Учнями школи започатковано нові наукові напрями:

– методологія побудови складних розподілених WEB-орієнтованих систем управління об’єктами нафтогазового комплексу в рамках якої розроблені: система контролю рівня нафтопродуктів у резервуарних парках; геоінформаційна система моніторингу рівня і прогнозування паводкових вод; автоматизована система управління водо забезпеченням, зокрема дистанційного моніторингу показів будинкових лічильників; запропонована структура WEB-орієнтованих Smart Grid систем управління розподіленими об’єктами енергетики та ін., а також розпочато розробку навчально-тренажерних комплексів для навчання роботі з системами управління технологічним обладнанням морських самопідіймальних бурових установках (СПБУ) п’ятого покоління);

– концептуальні основи і методологія проектування адаптивних комплексів дистанційного навчання студентів технічних спеціальностей, на базі якої розроблені та впроваджені в навчальний процес інтелектуальні і адаптивні системи діагностування рівня знань студентів.

Сьогодні під науковим керівництвом професора Л.М. Заміховського виконуються роботи з розробки

WEB-орієнтованих систем дистанційного моніторингу та прогнозування рівня і концентрації розсолів у Домбовському кар’єрі та засолення території Калуського промислового району, контролю рівня нафтопродуктів в резервуарному парку ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття», контролю і моніторингу водопостачання для КП «Івано-Франківськводоекотехпром», Долинського ВУВКГ, розробки тренажерних комплексів для підготовки/перепідготовки фахівців для ДП «Укртрансгаз» тощо.

Під його науковим керівництвом підготовлено і захищено одну докторську та 15 кандидатських дисертацій. Опубліковано понад 450 наукових праць, у тому числі за кордоном, серед яких: сім навчальних посібників (з них п’ять із грифом МОН України) та вісім монографій, 20 авторських свідоцтв та патентів, 15 свідоцтв про реєстрацію авторського права на науковий твір.

На базі кафедри понад 20 років проводиться Міжнародна міжвузівська школа-семінар «Методи і засоби діагностики в техніці і соціумі», якою керує професор Л.М. Заміховський. А в 2012 році ним започатковане проведення щорічного Всеукраїнського науково-практичного семінару «Сучасні інформаційні технології в дистанційній освіті».

З його ініціативи кафедра ІТТС стала академічним членом асоціації підприємств промислової автоматизації України  (АПАУ)     

 Проф. Заміховський Л.М. є головою громадської організації «Асоціація інженерів-системотехніків ІФНТУНГ», яка була зареєстрована з його ініціативи в кінці 2013 року.  

 

Дисертації, захищені під науковим керівництвом проф. Заміховського Л.М.

 

Докторські дисертації

 1. Олійник А.П. Математичне моделювання процесу деформування трубопроводів за зміною їх конфігурації [Текст] : дис. докт. техн. наук: 01.05.02 / Олійник Андрій Петрович. – Вінниця, 2011. – 459 с.

 

Кандидатські дисертації

 1. Николайчук М. Я. Методи і прилади контролю переміщень на основі безконтактних перетворювачів фаза-код [Текст]: дис. канд. техн. наук : 05.11.13 / Николайчук Микола Ярославович. – Івано-Франківськ, 1999. – 156 с.
 2. Сав’юк Л.О. Прогнозування технічного стану заглибних електроустановок для видобутку нафти [Текст]: дис. канд. техн. наук: 05.05.12 / Сав’юк Лариса Олександрівна – Івано-Франківськ, 1999. – 203 с.
 3. Бандура В.В. Розробка методу вібраційного контролю технічного стану штангових глибинно-насосних установок для видобутку нафти [Текст]: дис. канд. техн. наук: 05.11.13 / Бандура Вікторія Валеріївна – Івано-Франківськ, 2000. – 153 с.
 4. Зікратий С.В. Розробка методу діагностування заглибних електроустановок для видобутку нафти [Текст]: дис. канд. техн. наук: 05.11.13 / Зікратий Сергій Вікторович – Івано-Франківськ, 2002. – 130 с.
 5. Долішній Б.С. Метод і пристрій контролю працездатності ливарних автоматичних ліній [Текст]: дис. канд. техн. наук: 05.11.13 / Долішній Богдан Семенович – Івано-Франківськ, 2003. – 169 с.
 6. Ровінський В.А. Вдосконалення ватметрографічних методів діагностування штангових глибинно-насосних установок для видобутку нафти та розробка технічних засобів для їх реалізації [Текст]: дис. канд. техн. наук: 05.11.13/ Ровінський Віктор Анатолійович – Івано-Франківськ, 2004. -124 с.
 7. Євчук О.В. Вдосконалення динамометричного методу та технічних засобів діагностування штангових глибинно-насосних установок для видобутку нафти [Текст]: дис. канд. техн. наук: 05.11.13 / Євчук Ольга Василівна – Івано-Франківськ, 2004. –119с.
 8. Іванишин В.П. Контроль вібраційного стану газоперекачувальних агрегатів [Текст]: дис. канд. техн. наук: 05.11.13 / Іванишин Володимир Петрович – Івано-Франківськ, 2005. – 142 с.
 9. Незамай Б.С. Метод та пристрій контролю напружено-деформованого стану магістральних трубопроводів за їх формою перерізів [Текст]: дис. канд. техн. наук : 05.11.13 / Незамай Борис Сергійович – Івано-Франківськ, 2008. – 136 с.
 10. Хашханов І.Г. Контроль технічного стану штангової колони глибинно-насосних установок для видобутку нафти [Текст]: дис. канд. техн. наук: 05.11.13 / Хашханов Іса Геланійович – Івано-Франківськ, 2008. – 140 с.
 11. Паньків Ю.В. Розроблення методу та системи контролю технічного стану насосних агрегатів систем підтримання пластових тисків на нафтових родовищах [Текст] : дис. канд. техн. наук: 05.11.13 / Паньків Юрій Володимирович – Івано-Франківськ, 2010. – 165 с.
 12. Штаєр Л.О. Акустичний метод та система контролю витоків з трубопроводів [Текст]: дис. канд. техн. наук: 05.11.13 / Штаєр Лідія Омелянівна – Івано-Франківськ, 2010. – 166 с.
 13. Скрип’юк Р.Б. Контроль технічного стану вертикальних валкових млинів [Текст]: дис. канд. техн. наук: 05.11.13 / Скрип’юк Ростислав Богданович – Івано-Франківськ, 2011. – 226 с.
 14. Паньків Х.В. Метод та система контролю зміни напружено-деформованого стану матеріалу стінок вертикальних сталевих циліндричних резервуарів [Текст]: дис. канд. техн. наук: 05.11.13 / Паньків Христина Василівна – Івано-Франківськ, 2013. -146 с.
 15. Клапоущак О.І. Забезпечення безпеки довкілля шляхом моніторингу рівня паводкових вод [Текст]: дис. канд. техн. наук: 21.06.01/ Клапоущак Оксана Ігорівна – Івано-Франківськ, 2015. -154 с.

 

Список монографій та навчальних посібників проф. Заміховського Л.М.

Монографії

 1. Замиховский Л.М. Техническая диагностика погружных электроустановок для добычи нефти [Текст]: [монография] / Л.М. Замиховский, В.П. Калявин – Снятин: фирма Прут-Принт, 1999 – 224 с. – ISBN 966-7325-31-8.
 2. Заміховський Л.М. Діагностика технічного стану штангових глибинно-насосних установок [Текст]: монографія/ Л.М. Заміховський, В.А. Ровінський, О.В. Євчук – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2006. – 308 с.
 3. Заміховський Л.М. Математичний апарат для контролю напружено-деформованого стану трубопроводів при зміні їх просторового положення [Текст]: монографія / Л.М. Заміховський, А.П. Олійник – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2008. – 306 с. ISBN 978-966-694-1025.
 4. Заміховський Л.М Контроль технічного стану насосних агрегатів систем підтримання пластових тисків на нафтових родовищах [Текст]: монографія / Л.М. Заміховський, Ю.В. Паньків – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2012. – 215 с. ISBN 978-966-694-129-2.
 5. Заміховський Л.М. Контроль витоків з магістральних та технологічних трубопроводів [Текст]: монографія/ Л.М. Заміховський, Л.О. Штаєр – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. – 224 с. ISBN 978-966-694-190-2.
 6. Заміховський Л.М. Контроль технічного стану робочих органів вертикальних валкових млинів [Текст]: монографія / Л.М. Заміховський, Р.Б. Скрип’юк – Івано–Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. – 200 с.- ISBN 978-966-694-192-6.
 7. Заміховський Л.М. Підвищення довговічності робочих органів електровідцентових насосів для видобутку нафти [Текст]: монографія/ Л.М. Заміховський, О.Л. Заміховська – Івано –Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. – 164 с. – ISBN 978-966-694-222-0.
 8. Заміховський Л.М. Метод та система контролю зміни напружено-деформованого стану матеріалу стінок вертикальних сталевих циліндричних резервуарів [Текст]: монографія / Л.М. Заміховський, Х.В. Паньків, Ю.В. Паньків – Івано – Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – 168 с. – ISBN 978-966-694-236-7.

 

Навчальні посібники

 1. Заміховський Л.М. Основи теорії надійності і технічної діагностики систем [Текст]: [навч. посіб.] / Л.М. Заміховський, В.П. Калявін – Івано-Франківськ: Полум’я», 2004. Гриф МОН України. – 360 с. – ISBN 966-7327-26-4.
 2. Заміховський Л.М. Проектування систем діагностування [Текст]: [навч. посіб.]/ Л.М. Заміховський, В.П. Калявін – Івано-Франківськ: Полум’я», 2004. Гриф МОН України. – 247 с. – ISBN 966-7327-272.
 3. Заміховський Л.М., Николайчук М.Я. Компоненти систем збору, обробки та передачі даних [Текст]: [навч. посіб.]/ Л.М. Заміховський, М.Я. Николайчук – Частина 1 – (Первинні перетворювачі та нормуючі кола) – Івано-Франківськ: ІМЕ «Галицька академія», 2006. Гриф МОН України.– 200с. – ISBN 966-7768-60-0.
 4. Заміховський Л.М. Автоматизоване проектування систем управління і діагностування об’єктами нафтогазового комплексу МВ 02070855-3587-2011 [Електронний ресурс] навч. посіб./ Л.М. Заміховський, М.Я. Николайчук – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2011. – 314с.
 5. Заміховський Л.М. Основи теорії надійності і технічної діагностики систем [Текст]: [практикум]/ Л.М. Заміховський, С.В.Зікратий, Л.О.Штаєр – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. Гриф МОН України. – 192 с. – ISBN 978-966-694-201- 5.
 6. Заміховський Л.М. Документування та кваліметрія програмних продуктів [Текст]: [навч. посіб.] / Л.М. Заміховський, М.В. Кузь, С.І. Мельничук – 2-е вид., перероб. і доп.; – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ Факел, 2014. Гриф МОН України – 116 с. – ISBN 978-966-694-196-4.
 7. Адасовський Б.І. Діагностування систем [Текст]: [навч. посіб.] / Б.І. Адасовський, Л.М. Заміховський   – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. – 116 с. – ISBN 978-966-694-228-2.

Контакти:

              Телефон: + 38 050 338-88-18, (0342) 73-03-66

              E-mail:  leozam@ukr.net, leozam@nung.edu.ua

 

Дані завантажуються ...