Бродин Іван Семенович


З квітня 1994 року завідувачем кафедри за конкурсом обирається професор кафедри автоматизації виробничих процесів д.т.н., доцент Бродин І.С..

Бродин Іван Семенович народився 30 жовтня 1935 року в с. Сивка Калуського району Iвано-Франкiвської областi.

В 1956 роцi закiнчив механiчний факультет Львiвського полiтехнiчного iнституту i отримав спецiальнiсть iнженера-механiка.

Працював: iнженером з контрольно-вимiрювальних приладiв (КВП) i автоматики ТЕЦ Городенкiвського цукрозаводу (1956-1958 роки); iнженер з КВП i автоматики, начальник центральної лабораторiї вимiрювальної технiки  заводу «Промприлад» в м. Iвано-Франкiвську (1958-1965 роки); доцент кафедри автоматизацiї виробничих процесiв IФIНГ (1965-1994 роки); з квiтня 1995 року - завiдувач кафедри iнформацiйно-вимiрювальної технiки IФДТУНГ.

В 1965 роцi захистив кандидатську дисертацiю на тему: «Розробка, створення i дослiдження автоматизованої системи вищої точностi вiдтворення i вимiрювання витрати газу».

В 1992 роцi захистив докторську дисертацiю на тему: «Теорiя, принципи побудови i впровадження автоматизованих витратовимiрювальних комплексiв для технiчного i метрологiчного забезпечення вимiрювання витрати газу».

23 червня 1994 року отримав диплом професора по кафедрi автоматизацiї виробничих процесiв.

Автор 150 наукових праць, в тому числi 28 винаходiв. Пiд його керiвництвом захищено - 5 кандидатських дисертацiй.  Помер 25 червня  2001 року

У цей період склад кафедри поповнили доцент. к.т.н. Шумада В.М. та ас. Фатурова В.М. Через рік, у зв’язку з ліцензуванням  міжгалузевою акредитаційною комісією Міносвіти України нової спеціальності «інформаційно – вимірювальна техніка (ІВТ)», наказом по університету за №18 від 18.04.95 р. створюється кафедра інформаційно-вимірювальної техніки, куди переходять доцент., к.т.н. Литвинець Б.Й., і доцент. к.т.н. Шумада В.М., а завідувачем призначається д.т.н., проф. Бродин І.С.