Штамбергер Генріх Абрамович


    Багато років наукова і виробнича громадськість, нафтової, газової та приладобудівної галузей народного господарства країни були свідками плідної діяльності видатного вченого і педагога, доктора технічних наук, першого завідувача кафедри інформаційно-вимірювальної техніки і промислової електроніки, заслуженого винахідника та лауреата виставок досягнень науки і техніки професора Генріха Абрамовича Штамберга.

     Г. А. Штамбергер народився 7 травня 1919 року в м. Тарнове Краківського воєводства в Польщі в робітничій сім’ї. Після закінчення в 1938 р гімназії в м. Закопане до 1947 р працював у м. Львові. З 1941року по 1943 рік був учасником Великої Вітчизняної війни. Після важкого поранення і лікування працював робітником у м. Нижній Новгород.

    Після закінчення у 1947 році Львівського технікуму зв’язку навчався у Львівському політехнічному інституті, який закінчив з відзнакою у 1952 році. Це був час становлення інформаційно-вимірювальної техніки і систем управління в нафтогазовій промисловості.

     У ці роки Г.А.Штамбергер працював на промислових підприємствах у Львівському інституті  машинобудування та автоматики АН України, де брав участь у розробці пристроїв контролю та вимірювальної техніки.

     Подальша робота Г.А. Штамбергера з 1958 року пов’язана з інститутом автоматики та електрометрії Сибірського відділення АН СРСР, де він займався питаннями електророзвідки корисних копалин, розробки автоматизованих компенсаційних систем змінного струму різного класу та їх досліджень у пристроях вимірювальної техніки.

     Цим питанням були присвячені його кандидатська (1959 р.) і докторська (1968 р.) дисертації. За успішне впровадження наукових розробок у промисловість і розробку високопродуктивних методів пошуку корисних копалин Г.А.Штамбергер неодноразово нагороджувався грамотами різних міністерств і відомств, а також медалями виставки досягнень народного господарства СРСР, орденом “Знак пошани”.

    За запрошенням першого ректора Івано-Франківського інституту нафти і газу Є.І. Шелєпіна та погодженням з директором інституту автоматики і електрометрії Сибірського відділення АН СРСР відомим вченим проф. К.Б. Карандєєвим, у якого виникла ідея організації на базі інституту нафти і газу  наукового підрозділу пов’язаного з розвитком геофізичного приладобудування, Штамбергер Г.А. переїжджає з сім’єю в м. Івано-Франківськ і з серпня 1969 починає працювати на кафедрі автоматизації виробничих процесів. Через рік з ініціативи Генріха Абрамовича 1.09.1970 року була створена «кафедра інформаційно-вимірювальної техніки та промислової електроніки», яку він очолив (теперішня назва – інформаційно – телекомунікаційних технологій і систем).  За короткий час кафедра перетворюється в плідний центр наукових досліджень і розробки інформаційно-вимірювальних та обчислювальних систем для нафтової і газової промисловості.

     Завдяки невтомній енергії Г.А.Штамбергера і його значній науковій наполегливості та праці кафедра стала однією з провідних з інформаційно-вимірювальних системах серед кафедр цього напрямку в нафтових вузах колишнього СРСР.

     Генріха Абрамовича завжди відрізняли його наукова ерудиція відчуття нового, вміння визначити головний напрям досліджень. Він неодноразово виступав з доповідями на міжнародних конференціях і симпозіумах. Ним опубліковано понад 200 наукових праць, отримано 45 авторських свідоцтво на винаходи та за його безпосередньої участі написано шість монографій.

     Г. А. Штамбергер був членом ряду методичних комісій при міністерствах освіти СРСР та України з інформаційно-вимірювальної техніки. Велику наукову і науково-методичну роботу поєднував з педагогічною діяльністю. Ним було підготовлено 15 кандидатів наук.

    Приділяв значну увагу роботі зі студентами під час їх навчання і практики, завжди створював доброзичливу і творчу атмосферу в колективі кафедри і колишнього факультету автоматизації та електрифікації нашого університету.

   На честь Г.А.Штамбергера названа лабораторія «Автоматизованих систем керування і промислових телекомунікацій «Phoenix Contact»» кафедри інформаційно-телекомунікаційних технологій і систем.

   Світла пам’ять про відомого вченого, талановитого педагога і прекрасну людину живе в пам’яті його колег, однодумців та працівників кафедри.

З фотоархіву кафедри

 

Післявоєнне фото Штамбергера Г.А.

Андріанова Лідія Іванівна (фото кінція війни), учасниця другої світової війни – дружина Штамбергера Г.А.

Штамбергер Г.А. -1989 рік

Штамбергер Г.А.

Засідання Вченої ради – перший зправа Штамбергер Г.А.

Зліва-направо Штамбергер Г.А., Грош Ю.В., Добров Є.Є., Синявський Р.А., Галанжій Б.А.

Останнє фото Штамбергера Г.А. – день народження 7 травня 1995р. Зліва-направо к.т.н., доц. Плотніков В.Г., к.т.н., проф. Чеховський С.А., д.т.н., проф. Заміховський Л.М., к.т.н., доц. Малько О.Г., д.т.н., проф. Штамбергер Г.А. (фотографував д.т.н., проф. Карпаш О.М.)