Методичне забезпечення


Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

Спеціальність 126 "Інформаційні системи та технології"

Дисципліни загальної підготовки
1 Основи академічного письма
2 Іноземна мова (англійська)
3 Історія України та української культури
4 Правознавство
5 Іноземна мова (англійська за професійним спрямуванням)
6 Філософія критичного мислення та прийняття рішень
Дисципліни професійної підготовки
1 Вища математика
2 Основи програмування
3 Основи охорони праці та безпека життєдіяльності
4 Основи фізики
5 Дискретна математика
6 Архітектура комп`ютера
7 Моделювання систем
8 Економіка і підприємництво
9 Комп`ютерна графіка
10 Операційні системи
11 Алгоритми та структури даних
12 Комп`ютерні мережі
13 Об`єктно-орієнтоване програмування
14 Бази даних (реляційні і нереляційні)
15 Розробка інтерфейсів: верстка і JavaScript
16 Системне програмування
17 Основи наукових досліджень
18 Системи та мережі передачі даних
19 Основи схемотехніки
20 Розробка серверних додатків
21 Теорія систем та системний аналіз
22 Системна інженерія
23 Електроніка та мікропроцесорна техніка
24 Технології розробки програмного забезпечення
25 Дослідження операцій
26 Інтелектуальні технології в інформаційних системах
27 Управління проектами
28 Безпека інформаційних систем
29 Проектування інформаційних систем

Вибіркові дисципліни:

Блок 1
Анотація Системи та мережі передачі даних (ІСТ)
Анотація Основи обробки інформації (ІСТ)
Анотація Інформаційна безпека та захист інформації (ІСТ)
Анотація Тестування програмного забезпечення (ІСТ)
Анотація Системне програмування (ІСТ)
Анотація Основи теорії надійності і технічної діагностики систем (ІСТ)
Анотація Основи схемотехніки (ІСТ)
Анотація Організація і адміністрування операційних систем (ІСТ)
Анотація Основи наукових досліджень (ІСТ)
 
Блок 2
Анотація Технології захисту інформації (ІСТ)
Анотація Цифрова та аналогова схемотехніка (ІСТ)
Анотація Цифрова обробка сигналів та зображень (ІСТ)
Анотація Хмарні технології (ІСТ)
Анотація Розробка серверного ПЗ (ІСТ)
Анотація Основи цифрової техніки (ІСТ)
Анотація Основи наукових досліджень (ІСТ)

Спеціальність 172 "Електронні комунікації та радіотехніка"

Дисципліни загальної підготовки
1 Філософія
2 Історія України
3 Українська мова (за професійним спрямуванням)
4 Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
5 Історія української культури
6 Психологія
Дисципліни професійної підготовки
1 Вища математика
2 Фізика
3 Основи охорони праці
4 Основи метрології
5 Інженерна та комп`ютерна графіка
6 Основи екології
7 Безпека життєдіяльності та цивільний захист
8 Основи економіки та організації виробництва
9 Архітектура комп`ютера та програмування
10 Теорія електричних кіл та сигналів
11 Технічна електродинаміка
12 Основи теорії систем
13 Цифрова техніка та мікропроцесори
14 Основи схемотехніки
15 Теорія електричного зв`язку
16 Кінцеві пристрої абонентського доступу
17 Системи комутації і розподілу інформації
18 Телекомунікаційні системи передачі даних
19 Телекомунікаційні та інформаційні мережі
20 Цифрова обробка сигналів
21 Основи теорії надійності і технічної діагностики
22 Напрямні системи зв`язку

Спеціальність 174 "Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані  технології та робототехніка"

Перелік дисциплін за напрямом – "Системна інженерія - Інтернет речей"

Дисципліни загальної підготовки
1 Історія України та української культури
2 Основи академічного письма
3 Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
4 Правознавство
5 Психологія та соціальна комунікація
Дисципліни професійної підготовки
1 Вища математика
2 Фізика
3 Основи охорони праці та безпека життєдіяльності
4 Основи метрології
5 Інженерна та комп`ютерна графіка
6 Основи екології
7 Економіка підприємства
8 Основи програмування
9 Основи наукових досліджень і технічної творчості
10 Теорія автоматичного керування
11 Алгоритми та структури даних
12 Основи електротехніки
13 Системний аналіз процесів управління
14 Організація баз даних
15 Основи електроніки
16 Цифрова і аналогова схемотехніка
17 Сенсори та виконавчі механізми
18 Методи і засоби штучного інтелекту
19 Основи промислових систем автоматики
20 Комп`ютерні мережі
21 Основи WEB-розробки
22 Проектування web-орієнтованих систем управління
23 Основи теорії надійності і технічної діагностики систем
24 Розпізнавання та ідентифікація об`єктів
25 Організація промислових комунікацій

Вибіркові дисципліни:

Блок 1
ПО2.01 Анотацiя Електронні компоненти систем управління
ПО2.02 Анотацiя Системи і компоненти альтернативної енергетики
ПО2.05 Анотацiя Основи теорії надійності і технічної діагностики систем
ПО2.06 Анотація Операційні системи
ПО2.07 Анотація Компоненти силової електроніки
ПО2.08 Анотацiя Мікроконтролери
ПО2.09 Анотацiя Основи проектування технічної документації
ПО2.10 Анотація Технології розробки програмного забезпечення
 
Блок 2
ПО2.01 Анотацiя Забезпечення компонентів систем управління альтернативними джерелами енергії
ПО2.02 Анотація Апаратно-програмні засоби систем управління "Phoenix Contact"
ПО2.03 Анотація Візуалізація компонентів систем управління
ПО2.04 Анотація Проектування частотно-керованого електроприводу "Siemens"
ПО2.05 Анотацiя Проектування систем інтернету речей
ПО2.06 Анотацiя Цифрова обробка сигналів і зображень
ПО2.07 Анотацiя Хмарнi технологiї
ПО2.08 Анотацiя Інтеграція мікроконтролерних компонентів в системах управління
ПО2.09 Анотація Інтерфейси та протоколи передачі даних
ПО2.10 Анотація Технології і засоби проектування систем управління

Перелік дисциплін за напрямом – "Програмне забезпечення кіберфізичних та робототехнічних систем"

Дисципліни загальної підготовки
1 Філософія
2 Історія України
3 Українська мова (за професійним спрямуванням)
4 Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
5 Історія української культури
6 Психологія
Дисципліни професійної підготовки
1 Вища математика
2 Фізика
3 Основи охорони праці
4 Основи метрології
5 Інженерна та комп`ютерна графіка
6 Основи екології
7 Безпека життєдіяльності та цивільний захист
8 Основи економіки та організації виробництва
9 Алгоритми та структури даних
10 Основи програмування систем управління
11 Системне програмування
12 Електроніка і мікросхемотехніка
13 Основи цифрової схемотехніки
14 Бази даних
15 Промислові системи автоматики
16 Засоби комунікації систем управління
17 Комп`ютерні мережі
18 Проектування систем диспетчерського управління
19 Технології і засоби проектування систем управління
20 Елементи і пристрої автоматики
21 Системи штучного інтелекту
22 Теорія автоматичного управління
23 WEB-програмування
24 Основи наукових досліджень і технічної творчості

Вибіркові дисципліни:

Блок 1
ПО2.01 Анотацiя Електронні компоненти систем управління
ПО2.02 Анотацiя Системи і компоненти альтернативної енергетики
ПО2.05 Анотацiя Основи теорії надійності і технічної діагностики систем
ПО2.06 Анотація Операційні системи
ПО2.07 Анотація Компоненти силової електроніки
ПО2.08 Анотацiя Мікроконтролери
ПО2.09 Анотацiя Основи проектування технічної документації
ПО2.10 Анотація Технології розробки програмного забезпечення
 
Блок 2
ПО2.01 Анотацiя Забезпечення компонентів систем управління альтернативними джерелами енергії
ПО2.02 Анотація Апаратно-програмні засоби систем управління "Phoenix Contact"
ПО2.03 Анотація Візуалізація компонентів систем управління
ПО2.04 Анотація Проектування частотно-керованого електроприводу "Siemens"
ПО2.05 Анотацiя Проектування систем інтернету речей
ПО2.06 Анотацiя Цифрова обробка сигналів і зображень
ПО2.07 Анотацiя Хмарнi технологiї
ПО2.08 Анотацiя Інтеграція мікроконтролерних компонентів в системах управління
ПО2.09 Анотація Інтерфейси та протоколи передачі даних
ПО2.10 Анотація Технології і засоби проектування систем управління

Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»

Спеціальність 174 "Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка"

Дисципліни загальної підготовки
1 Практикум з іноземної професійної комунікації
2 Патентознавство та авторське право
3 Філософські проблеми наукового пізнання
Дисципліни професійної підготовки
1 Автоматизоване проєктування систем і засобів управління
2 Програмно-технічні комплекси систем управління
3 Сучасні технології створення програмних систем
4 Оптимальні та адаптивні системи
5 Системи діагностування
6 Наукові дослідження за вибраною темою
7 Переддипломна Практика

Вибіркові дисципліни:

Анотація Електронне документування проектних рішень
Анотація Захист інформації та комп’ютерна криптографія
Анотація Імітаційне моделювання систем управління технологічними об`єктами
Анотація Нейромережі та глибоке навчання
Анотація Периферійні пристрої систем управління
Анотація Системи підтримки прийняття рішень на підприємстві (ERP-системи)